100 tips för bättre feedback

2015-07-01 12:33  

Vi törstar efter feedback. ”Det får båda parter att växa”, säger kommunikationsexperten Anders Stahlschmidt. Därför har han skrivit en bok om hur man gör.

Vi vill inte bara ha beröm, vi vill också veta när vi gör fel för att kunna utvecklas. I sin bok Første hjælp til feedback ger Anders Stahlschmidt handfasta råd om hur vi kan bli bättre på att ge kvalificerad feedback. På sin sajt www.lskommunikation.dk förmedlar han tips och tankar till den som vill utveckla sin förmåga.

Anders Stahlschmidt håller kurser i konsten att ge feedback vid Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

1. Feedback ger vi för att andra ska kunna växa.

2. Respekt och tillit är förutsättningen för effektiv feedback.

3. Även negativ feedback kan vara god.

4. Positiv feedback är inte nödvändigtvis detsamma som god feedback.

5. Människan är ett flockdjur som behöver förvissas om att hon hör till.

6. Även den bästa behöver korrigerande feedback.

7. Det är bra att vara utvilad när man ska ge feedback, så att inte de egna känslorna tar över.

8. Leta efter det positiva hos den andra.

9. Gnällspikar är i regel ambitiösa människor, vars ambitioner har blivit osynliga.

10. Felfinnare är bra att ha, för de vill att det inte ska bli fel.

11. Irriterande frågor kan ge upphov till viktiga reflektioner.

12. Det är inte med flit klanten spiller kaffe på dina viktiga papper. Utskällning gör det bara värre.

13. Visa att du förstår vad människan vill, även om du inte håller med.

14. Hur formulerar du din önskan bäst? Du kan behöva påpeka att feedback är för att hjälpa.

15. Låt inte dina egna känslor styra.

16. Visa dock att du har känslor.

17. Förvänta dig inte att den andra automatiskt uppfattar det konstruktiva.

18. Även konstruktiv kritik kan upp­fattas som ett angrepp.

19. Undvik förebråelser. De leder ingenstans.

20. Formulera din kritik som en önskan. Du visar att du vill ha något.

21. Formulera din kritik som ett gott råd. Inte lika förlamande som en anklagelse.

22. Formulera din kritik som en anekdot som alla kan lära sig något av.

23. Översätt fel och brister till krav och önskemål.

24. Kritisera aldrig personen, rikta din kritik mot handlingen.

25. Gör klart för dig själv om din kritik bygger på något konkret eller på en diffus känsla.

26. Överväg om kritiken är nödvändig.

27. Börja inte kritiken ”Du”, säg hellre ”Jag”.

28. Det finns ingen objektiv sanning. Kritik är alltid subjektiv.

29. Håll inga långa föredrag.

30. Det vi lär oss av att bli tillrättavisade är att vi inte duger.

31. Hjärnan förstår inte ordet ”inte”. Säg vad personen ska göra.

32. Vi lär oss mycket av våra framgångar.

33. Positiva förväntningar påverkar i regel positivt.

34. Negativa förväntningar påverkar i regel negativt.

35. Det som inte knäcker oss gör oss sårbarare, inte starkare.

36. Men lite motstånd ska vi ha.

37. Tystnad är också feedback.

38. Det är dyrt att ha tysta chefer i en organisation.

39. I extrema fall kan tystnad uppfattas som att du ignorerar någon totalt.

40. Medarbetare som får bekräftelse är mer effektiva.

41. Medarbetare som får bekräftelse är mindre sjuka.

42. Medarbetare som får bekräftelse är ofta lättare att behålla.

43. Bekräftelse är inte nödvändigtvis beröm.

44. Beröm är härligt att få, vilket inte alltid gäller feedback.

45. Beröm är ett maktmedel.

46. Beröm är ett övergrepp, om man prisas för fel saker.

47. Om ros ska funka krävs ömsesidig respekt.

48. Om tillit saknas kan rosen få törnen.

49. Att chefen visar intresse för medarbetarnas arbete är bekräftelse.

50. Bekräftelse kräver närvaro.

51. Bekräftelse är att ge lämpliga uppdrag.

52. Bekräftelse är att visa tillit.

53. Bekräftelse är att be om ett gott råd. Och att följa det!

54. Bekräftelse är att ta med någon i viktiga beslutsprocesser.

55. Bekräftelse är att belöna.

56. Bekräftelse är att fira framgångar.

57. Bekräftelse är att berätta när någon har lyckats.

58. Feedback som ger lust är ofta bättre än korrigerande feedback.

59. En klantighet gör en inte till klant.

60. Undvik generaliseringar.

61. Ge konkreta exempel på vad du menar.

62. Undvik tolkningar av andra människor.

63. För anteckningar så att du har konkreta exempel.

64. Var rak, bädda inte in kritiken.

65. Säg en sak i taget.

66. Le.

67. Den lilla lögnen kan vara önske­tänkande: ”Jag vet att du kan!”

68. Föreställ dig resultatet av din feedback. Uppmana den andra att göra likadant.

69. Humor kan fungera om den andra kan skratta åt sig själv.

70. Humor är svårt. Dina lustigheter kan uppfattas som sarkasmer.

71. Skriftlig feedback är farlig, den icke-verbala kontexten saknas.

72. Läs igenom skriftlig feedback en extra gång innan du skickar mejlet.

73. Skriftlig feedback kan vara användbart när den är omfattande eller komplicerad.

74. I övrigt gäller samma regler som vid muntlig feedback.

75. Förvissa dig om att din feedback får rätt mottagande.

76. Tänk på att mejl kan spridas och länge leva vidare.

77. Om det du säger inte ger effekt, ta reda på varför.

78. Vi läser inte kartan på samma sätt.

79. Vi har inte samma syften.

80. Ta reda på vad som motiverar andra. Utgå inte från dig själv.

81. Tänk på religiösa och politiska olikheter när du använder bildspråk och exempel.

82. Förvissa dig om att referenserna faktiskt är gemensamma.

83. Förvänta dig inte att andra ska läsa dina tankar.

84. Kompetens är också motivation och möjlighet att använda sina kvalifikationer.

85. Förvänta dig inget tack.

86. För att flytta en annan människa måste du möta henne där hon är.

87. God feedback är inte att visa hur duktig du själv är.

88. Sök efter den positiva avsikten i negativ kritik.

89. Lyssna utan att avbryta.

90. Lyssna utan att försvara dig. Ställ frågor tills du förstår.

91. Bekräfta det positiva syftet med kritiken.

92. Först när du har lyssnat och bekräftat kan du säga emot.

93. Reflektera över det som sagts.

94. Berätta var du har gjort sedan du fått feedback och be om mer.

95. Säg tack för god, välmenande feedback.

När du får ett erkännande:

96. Ta emot, vara glad och stolt.

97. Säg tack.

98. Håll god min, även om du inte håller med.

99. Skriv ner berömmet att glädjas åt en dålig dag.

100. Låt inte bli att ge feedback för att det verkar svårt.

 

Källa: www.lskommunikation.dk

Elisabeth Vene

Mer om: Feedback Feedback

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap