”Jag styr mitt arbete själv och det är fantastiskt”

2017-04-18 13:00  
Tina Tingslund har tidigare jobbat på byggen runt om i Skåne men är numera inspektör vid stadsbyggnadskontoret i Malmö sedan drygt två år – en roll som hon trivs bra med.

Tina Tingslund har jobbat som byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret i Malmö i drygt två år. Variationen i bygglovsärendena och möjligheten att själv kunna styra sitt arbete ser hon som några fördelar.

I många år jobbade Tina Tingslund för Peab i Skåne. Som arbetsledare inom produktion hade hon aldrig någon riktigt fast arbetsplats utan fick åka runt till olika byggen, bland annat i Eslöv, Ystad och Lund.

– Byggena drar i gång sju och man skulle vara där halv sju, omklädd och förberedd när gubbarna kom ut, säger Tina Tingslund, som numera är anställd av Malmö stad.

– Här har man flextid och möjlighet att lämna barnen och komma vid nio. Det minskar stressen och man har möjlighet att påverka sin vardag. Det var en av orsakerna till att jag bytte jobb.

På bygglovsenheten handlägger Tina Tingslund den tekniska processen för omkring 250 ärenden. Det innebär bland annat att inför byggstart se över konstruktions- och VVS-ritningar, energiberäkningar, kontrollplaner och brandskyddsbeskrivningar. Hon har också tekniska samråd med byggherrar, entreprenörer och kontrollansvariga.

Under byggtiden gör hon arbetsplatsbesök. När projektet sedan är färdigställt har hon slutsamråd med byggherren och ser över handlingar innan byggnaden kan tas i bruk. Hur arbetet läggs upp styr hon själv över.

– Ibland har jag en hel dag med bara möten. Och ibland sitter jag inne hela dagen och handlägger. Jag styr det själv och det är fantastiskt, säger hon.

Men trycket är också hårt på byggnadsinspektörerna att ge besked om byggstart och klartecken för byggnaderna. Skillnaden mot att jobba i den privata byggsektorn är att arbetet inte är så ryckigt utan ger ett stadigt inflöde av ärenden att hantera.

Magnus Norlin är enhetschef på bygglovsenheten:

– Arbetstempot är nog likartat. Däremot är det inte arbete på helger och kvällar. Här mal det på i en jämn takt utan de här topparna med deadlines på samma sätt, säger han.

I stadshuset i Malmö jobbar omkring 35 handläggare, varav elva är inspektörer. Behovet av att få in duktiga ingenjörer är stort, men konkurrensen med den privata sektorn är hård. Helst vill man få in folk med några års arbetslivserfarenhet.

Som Tina Tingslund, som har jobbat på entreprenadsidan. När hon går ut på ett bygge har hon full koll på vad som krävs, på ett annat sätt än den som jobbat som konstruktör till exempel.

De ärenden som kommer in till bygglovsenheten kan vara väldigt varierande. Det är också något som gör arbetet extra stimulerande, tycker Tina Tingslund.

– I och med att det händer så mycket i Malmö vet man inte vad man får för ärenden. Det kan vara frågor och situationer som inte kommit upp tidigare och det gör att man får tänka till, säger hon.

Som byggnadsinspektör behöver man ha koll på en rad olika saker, som till exempel brandskydd och ventilationsteknik. Det gör att man får en större bredd i sitt kunnande än när man jobbar för ett byggföretag.

Läs mer:

Läs mer: Tuff match om de bästa ingenjörerna

– Men om man vill kan man fördjupa sig inom till exempel brand, VA, ventilation eller konstruktion. Det finns stora utvecklingsmöjligheter här.

Lagar och regler är ett annat område som man lär sig mycket om och kunskapen är nödvändig i arbetet som byggnadsinspektör.

– Det har varit nyttigt att få den här biten med plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Det har man inte berört så mycket innan, så det har varit en otroligt bra erfarenhet att ha i bagaget, säger Tina Tingslund.                   

Var arbetsledare på Peab i sju år

Namn: Tina Tingslund.

Ålder: 37 år.

Bor: I hus i Malmö.

Familj: Gift och två barn, 4 och 6 år.

Bakgrund: Ingenjörsutbildning vid Malmö högskola, arbetat som arbetsledare på Peab i över sju år.

Fritid: Ska bygga till huset. All tid och energi går åt till det, och familjen.

Krister Zeidler

Mer om: Karriär

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap