Därför lönar det sig att vara en snäll chef

2016-11-07 10:19  

”Det går att leda med empati och samtidigt ha verksamhetens bästa i fokus”. Det säger Nicolas Jacquemot, som har skrivit en handbok i hur chefer kan bli bättre på relationer.

Nicolas Jacquemot förklarar det empatiska ledarskapet som ett sätt att driva verksam­heten genom att skapa relationer och stärka band. Det gör medarbetarna motiverade att prestera. I motsats till en chef som beordrar och kontrollerar, vilket bara gör medarbetarna otrygga.

Beteendevetaren Nicolas Jacquemot reagerar mot föreställningen om att snälla chefer inte kan fokusera på verksamhetens bästa.

– Den vill jag att vi skakar av oss. En chef kan vara såväl beslutsam och strategisk som empatisk och snäll.

Det är det mjuka budskapet.

Det hårda är att det är lönsamt med stöttande och coachande chefer, det visar bland annat en norsk studie, som Nicolas Jacquemot refererar till i sin bok.

Läs mer:

Läs mer: Forskare: Därför mobbar chefen sina bästa anställda

Motsatsen gäller också, att det kan bli väldigt dyrt med relationsproblem som inte klaras upp i ett tidigt skede.

– De tenderar att bli organisationsproblem.

Det kan man avläsa i sjukfrånvaron. Nicolas Jacquemot är bekymrad över Arbetsmiljöverkets statistik, som visar att arbetssjukdom på grund av sociala och organisatoriska faktorer har ökat de senaste fem åren med över 80 procent bland kvinnor och 60 procent bland männen. Bland kvinnorna är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Det mesta som handlar om att må dåligt på jobbet är kopplat till relationer. Det är Nicolas Jacquemots tes.

– Det kan vara att du har hög arbetsbelastning och kanske tycker att du får dra ett tyngre lass än kollegerna. Du pratar med chefen, som lovar att göra något. Sedan händer det ingenting.

Beror det på chefernas dåliga sociala förmåga?

– De kan ha väldigt stor medvetenhet om att sociala relationer är viktiga för att arbetsplatsen ska fungera bra. Men i en vardag av stress, deadlines och höga krav – även på sig själv – är det lätt att glömma bort att investera i goda relationer till medarbetarna.

Läs mer:

Läs mer: Fem råd för en snällare arbetsplats

Han tror att om chefer förbättrar kommunikationen med sina medarbetare så uppstår ringar på vattnet.

– Medarbetarna blir trygga sinsemellan och det får dem att må bra.

Nicolas Jacquemot forskar i organisation och ledarskap och stöter hela tiden på nya bevis för att medarbetare som känner sig delaktiga presterar bättre.

– Jag har fortfarande aldrig träffat på en enda medarbetare som tycker att chefen ger för mycket konstruktiv feedback.

7 mjuka bud – som leder till lönsamhet

1. Eftersträva att förstå dina medarbetare. Ta reda på vad de tycker om sitt jobb och hur de uppfattar sin roll.

2. Visa medarbetarna uppskattning. Ge beröm inte bara när de har gått i mål utan bekräfta dem under hela processen.

3. Lyssna. Prata mindre, lyssna och stötta mer, det är viktigt för att skapa relationer. Du lär dig en massa på kuppen.

4. Lita på medarbetarna. Tillit får man genom att vara pålitlig, ärlig och stödjande.

5. Ge dem en chans till. Alla gör misstag. Inta en icke-dömande hållning, det kommer att stärka era relationer och sänka blodtrycket.

6. Var rättvis. Chefer som engagerar sig för verksamhetens bästa och inte särbehandlar på ett positivt eller negativt sätt ökar personalens produktivitet.

7. Var snäll. Mjuka egenskaper står inte i motsats till hårda. Man kan vara beslutsam och strategisk, empatisk och snäll samtidigt.

Empati inte detsamma som sympati

Empati innebär förmågan att kunna leva sig in i en annan människas situation och se den med hans eller hennes ögon.

Empati är att vara inkännande och ha förståelse för hur och varför andra beter sig som de gör, vilket inte är samma sak som att sympatisera. Man kan vara empatisk utan att hålla med den andra.

Elisabeth Vene

Mer om: Chef Mobbning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap