Dags för kompetensutveckling? Här finns alla extra studieplatser i sommar

2020-04-23 10:11  
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Ytterligare 6 000 studieplatser på universitet och högskolor inrättas i sommar. Regeringen skjuter till 177 miljoner kronor och fördelningen på lärosäten är nu klar.

Trycket på vidareutbildning och kompetensutveckling ökar på grund av coronakrisen. Många sommarjobb uteblir och viljan att skynda på en utbildning genom sommarstudier ökar.

– Vi ser redan nu att rekordmånga söker sig till studier, förmodligen som ett resultat av krisen, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Kompetensutveckling

Inrättandet av fler utbildningsplatser ger också uppsagda, permitterade och varslade en möjlighet till kompetensutveckling, enligt utbildningsdepartementet. I den föreslagna summan på 177 miljoner kronor till sommarkurser ingår anslag för studiemedel.

Flest platser erbjuder Linnéuniversitetet med omkring 1 000, Uppsala universitet öppnar för 860 platser, Stockholms universitet får 540 platser och Göteborgs universitet och Lunds universitet erbjuder 400 nya platser vardera i sommar, enligt regeringen.

– Det är viktigt att alla de kurser som anordnas håller en god akademisk nivå, säger Ernkrans och poängterar att förslaget har planerats i nära dialog med lärosätena. En stor del av undervisningen sker på distans, men det har varit väsentligt att se till att få en geografisk spridning.

Läs mer: Ny utbildning ger blivande ingenjörer dubbel kompetens

TT: Har ni mötts av tveksamhet om detta går att genomföra med så kort varsel?

– Det har varit en fantastisk uppställning och man har verkligen gjort en enorm insats på lärosätena. Vi känner alla av allvaret.

Enligt departementet är närmare 400 sommarkurser fortfarande öppna för sen anmälan.

Tryck på vårdplatser

Särskilt stor är efterfrågan på vårdutbildningsplatser, då många känner sig manade att hjälpa till i vården. I ett pressmeddelande skriver regeringen "för att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 2 000 platser på basår". För 2021 planeras 4 000 basårsplatser.

Läs mer: Det här ska du tänka på om du blir varslad

Basårsplatser är behörighetsutbildning för dem som inte har behörighet till den utbildning som de vill genomföra.

– Alla som vill hjälpa till under krisen har inte rätt kompetens. Fler behöver studera exempelvis vårdutbildningar och tekniska utbildningar, och för att öka möjligheten till att bli behöriga till sådana utbildningar föreslår vi en satsning på basårsplatser, säger Ernkrans.

I den senaste granskningen från universitetskanslersämbetet läste omkring 14 000 studenter sommaren 2018. Antalet sommarstudenter för i fjol är ännu inte sammanräknat. Satsningen antas formellt av riksdagen i juni som en del av vårändringsbudgeten.

Här finns alla extra studieplatser i sommar

LärosätePlatser till sommarkurserBasårsplatser (2020)Basårsplatser (2021)
Akademi för ledarskap och tro2400
Blekinge tekniska högskola4056110
Chalmers tekniska högskola120213418
Enskilda Högskolan Stockholm2400
Gymnastik- och idrottshögskolan4000
Göteborgs universitet40084165
Högskolan i Borås14067131
Högskolan Dalarna802244
Högskolan i Halmstad964588
Högskolan i Gävle10061121
Högskolan Kristianstad2003466
Högskolan i Skövde18090176
Högskolan Väst1603976
Högskolan i Jönköping12090150
Karlstads universitet1202366
Kungl. Konsthögskolan2800
Kungl. Tekniska högskolan0354693
Linnéuniversitetet1 0005172
Linköpings universitet140140275
Luleå tekniska universitet8084165
Lunds universitet40090175
Malmö universitet056110
Mälardalens högskola964588
Mittuniversitetet78067181
Sophiahemmet Högskola4000
Sverige lantbruksuniversitet1003875
Stockholms universitet54084165
Södertörns högskola0060
Umeå universitet04387
Uppsala universitet86090175
Örebro universitet923466

En helårsstudent motsvarar 4 sommarkursplatser om 15 högskolepoäng.

Källa: Utbildningsdepartementet

Grim Berglund/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap