Karriär

Så kan du tänka om dina karriärmål i förändrad värld

Foto: Tom Merton
Foto: Tom Merton

Vi går mot ett nytt normalläge och karriärplaner kan ha fått skrotas. Här är råd som kan hjälpa till att tänka nytt om vad framgång egentligen innebär för dig.

Publicerad

När vårt arbete förändras och vi kanske är på väg mot ett helt nytt arbetsliv på grund av coronakrisen kommer nya karriärmöjligheter troligen att uppstå. Men det kan vara läge att undersöka och omdefiniera sina karriärmål. Här är några steg som kan hjälpa till i utvärderingen, som Forbes utvecklar i en artikel.

Se den stora bilden

Fundera över att byta fokus, från en smal karriärväg till hur du i ditt arbete kan följa dina värderingar och styrkor. Reflektera över dina övergripande mål i livet – hur får du ditt arbete att passa in där?

Sakta ner och analysera dina mål

Med arbetslivets ständiga krav som fyller våra dagar är det lätt att jaga efter att leva upp till dem utan att reflektera. För många har coronakrisen inneburit ett lite lugnare livstempo. Utnyttja tiden till att utforska vad du egentligen vill.

Identifiera och fokusera på behov

Beskriv dina karriärmål för dig själv och ifrågasätt varför de är viktiga. Om du vill ha en ny, högre tjänst – är det för att kunna påverka din organisation, för att få kontroll över ditt eget arbete eller är det för att hjälpa teammedlemmar att lyckas i sina jobb?

Gräv djupare

Fnns det ett glapp mellan dina värderingar och i hur du faktiskt använder din tid? Se till att du gör rätt prioriteringar i ditt arbete.