Karriär

3 000 nya jobb för ingenjörer

Arbetslösheten bland ingenjörer ökar inte längre. Visserligen kommer fortfarande nya varsel, men samtidigt har flera viktiga arbetsgivare börjat rekrytera igen, om än på en låg nivå, visar Ny Tekniks undersökning.

Publicerad

Hos Astra Zeneca, Sony Ericsson och ST Ericsson har tre tunga varsel drabbat Sveriges ingenjörstäta företag den senaste tiden. Men Ny Tekniks enkät andas ändå en spirande optimism bland de stora arbetsgivarna.

Som vanligt är det konsulterna som går i spetsen. De fem konsult-företagen i Ny Tekniks enkät säger sig behöva rekrytera över 1 000 ingenjörer under 2010, nästan lika mycket som de andra företagen tillsammans.

- Man kan rekrytera väldigt starka personer i dåliga tider om det går bra för företaget. Och det har gått ganska bra för oss, säger Charlotte Witt, personaldirektör på ÅF, Ångpanneföreningen.

Därefter är det energisektornsom rekryterar. Vattenfall, Siemens och ABBs kraftsida behöver minst 750 ingenjörer.

- Även om konjunkturen svajar en del har vi ett kraftfullt rekryteringsbehov. De närmaste 5-10 åren behöver vi i snitt 600 nya ingenjörer, säger Anders Nilsson, ansvarig för kompetensplanering på Vattenfall.

- Det beror på ökande pensionering, investeringsbehov på vissa områden och kompetensförskjutning till nya teknikverksamheter. Vi behöver också rekrytera folk på kärnkrafts-

sidan.

Även fordonssektornräknar med en liten återhämtning. Efter att ha minskat med 450 ingenjörer under 2009 räknar Volvo AB med att behöva rekrytera igen i år.

Scania har behållit sina 2 500 ingenjörer genom krisen, och behöver rekrytera runt 300 nya i år.

Andra stora verkstadsföretag är mer osäkra. Exempelvis SKF och Sandvik har lyckats behålla sina ingenjörer över 2009, men räknar inte med mer än enstaka rekryteringar under 2010. SKF brottas snarare med besparingsbehov.

Byggbranschenhar haft det tufft under förra året, här har hundratals ingenjörer förlorat sina jobb. I år räknar de stora på sin höjd med åter-rekryteringar.

- Allt beror på hur orderingången blir framgent, säger Mats Pettersson, personaldirektör på NCC.

En nygammal ingenjörsarbetsgivare blir Trafikverket, som 1 april bildas ur det sammanslagna Banverket och Vägverket, samt delar av Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Mer än 4 000 ingenjörer kommer att jobba på Trafikverket, och personalchefen Wiveca Dahl räknar med att behöva rekrytera minst ett hundratal under 2010.

- Vi drar i gång ett antal stora projekt nu så efterfrågan är akut, säger hon.