Virus räddning när antibiotika sviker

2011-02-25 12:16  
Ett lager av bakterien Klebsiella pneumoniae har odlats på plattan. Fläckarna uppstår där fager har dödat bakterierna. Foto: Harald Eriksson

Ju mer antibiotika vi använder, desto fler bakterier blir resistenta mot medicinen. Ett alternativ när antibiotikan inte längre biter är virus.

Ökningen av multiresistenta bakterier är ett växande nationellt och globalt problem. I Sverige är antibiotikaresistensen särskilt utbredd i sjukhusmiljöer och leder till längre sjukdomstid och högre dödlighet. Utan effektiv medicin försvåras också cancerbehandling och operationer, eftersom sådana ingrepp ökar risken för infektion.

När antibiotikan sviker kan fagterapi bli ett alternativ. Bakteriofager, eller fager som de också kallas, är virus som infekterar bakterier. Fagterapi går ut på att behandla patienten med virus som dödar de sjukdomsalstrande bakterierna i kroppen.

Metoden upptäcktes för snart 100 år sedan, men har aldrig blivit särskilt uppmärksammad inom västerländsk medicin. Nu när antibiotikan förlorar alltmer av sin potens har forskare världen över börjat studera alternativen.

Anders Nilsson, lektor vid Stockholms universitet, driver Sveriges enda fagterapiprojekt. Under 2011 ska han vaska fram virus som tar kål på multiresistent Klebsiella pneumoniae och testa fagernas effektivitet.

För att hitta rätt sorts virus har Anders Nilsson samlat vattenprover från platser som är rika på multiresistenta bakterier. Bland dessa ingår bioreaktorsteget i reningsverken och avlopp från sjukhus. I labbet blandas vattnet med en odling av bakterien och får stå till nästa dag. Om vattenproverna innehåller ett virus som kan infektera Klebsiella pneumoniae, så förökar sig viruset inuti bakterien och spränger den. De nya viruspartiklarna infekterar fler bakterier och en kedjereaktion startar. På morgonen är bakterierna döda och lösningen är full av rätt sorts virus.

- Resultaten är väldigt lovande. Vi har fått fram virus som helt har dödat bakterieodlingarna. Metoden är dessutom mycket snabbare och billigare än att ta fram ny antibiotika, säger Anders Nilsson.

Bakterier kan bli resistenta mot fager precis som mot antibiotika. Fördelen med fager är att de själva anpassar sig för att på nytt kunna infektera bakterien.

- Vi använder oss egentligen av en slags biologisk krigsföring som ständigt pågår i naturen. När en ny bakterievariant dyker upp så dröjer det inte länge innan det finns ett virus som kan döda den, säger Anders Nilsson.

I flera östeuropeiska och asiatiska länder är fagterapi en accepterad medicin. Anledningen till att intresset för den har varit ljummet i resten av världen är, enligt Anders Nilsson, brist på kunskap.

- För det första har man inte haft någon uppfattning om hur enormt många olika fager som finns. För det andra har man inte kunnat undersöka deras gener på samma sätt som idag. Nu när vi lätt kan ta reda på exakt hur arvsmassan ser ut hos ett virus kan vi också kontrollera att fagen inte bär på någonting som är skadligt för oss människor.

Karin Carlson, pensionerad professor i mikrobiologi, tror att en av anledningarna till att fagterapi inte har utforskats mer är att metoden är svår att patentera. Problemet med att upphovsskydda fager är att virus är naturligt förekommande partiklar som kan samlas in av vilket labb som helst. En annan anledning som Karin Carlson tar upp är att virus kan mutera och att många därför är oroliga för att metoden ska slå tillbaka mot människor.

Både Anders Nilsson och Karin Carlson är överens om att fager inte kan infektera mänskliga celler, eftersom de är så starkt anpassade till bakterier.

- De är inget hot mot oss människor. Fager finns överallt omkring oss, till och med i vårt dricksvatten, så det är någonting vi får i oss dagligen. En av oss i forskningsgruppen provade till och med ett par kurer i Georgien där man säljer det över disk, säger Anders Nilsson.

Fager är i själva verket så nischade att en sorts fag bara infekterar en eller ett fåtal bakterietyper. Det gör att fagterapi skonar människans naturliga bakterieflora, till skillnad från antibiotika som kan slå hårt mot kroppens alla bakterier. Anpassningen är samtidigt en nackdel, eftersom man måste veta exakt vilken typ av bakterie som är orsaken till infektionen för att kunna ta fram det rätta viruset.

En annan svaghet med fagterapi är att om viruset behöver administreras via blodet så kommer människans immunförsvar att bilda antikroppar mot det. Det gör att vissa bakteriofager inte kan användas flera gånger till samma person. En potentiell lösning på problemet är att hitta flera olika sorters fager som kan infektera samma typ av bakterie.

Bakteriofag

Bakteriofag: Virus som infekterar bakterier. Kallas också fag.

Multiresistenta bakterier: Bakterier som tål flera olika sorters antibiotika.

Antibiotikaresistens

Antibiotika har använts sedan 1930-talet. Under årens lopp har allt fler bakterier blivit resistenta, vilket innebär att de inte längre kan behandlas med antibiotika. Europeiska smittskyddsmyndigheten uppskattar att minst 25 000 patienter dör varje år inom EU på grund av antibiotikaresistenta bakterier.

Klebsiella pneumoniae är en av flera tarmbakterier som blir antibiotikaresistenta genom att producera proteinet ESBL. Totalt rapporterades 4984 fall av ESBL i Sverige in till Smittskyddsinstitutet under 2010, vilket är en ökning på 34 % från året innan.

MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus), har blivit ett av de största vårdhygieniska problemen runtom i världen. En rapport från Smittskyddsinstitutet visar att 1580 fall av MRSA anmäldes i Sverige under 2010. Det är en ökning med 7 % från 2009 och med 21 % från 2008.

Sara Engström

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer