Stjärnkirurg förlorar forskningsbidrag

2015-06-22 14:06  

Från hyllad stjärnkirurg och forskare till fråntagen anslag. Nu förlorar Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet forskningsbidraget från Vetenskapsrådet.

(Uppdaterad) Paolo Macchiarini är kirurgen och forskaren som utfört transplantationer som blivit omskrivna i hela världen. Under åren 2011 till 2013 ledde hans forskning till att fem mycket svårt sjuka personer fick en ny luftstrupe, belagd med stamceller från deras egna kroppar. Tre av operationerna utfördes i Sverige. Här är han chef för Centrum för Translationell Regenerativ Medicin vid Karolinska institutet där man arbetar med att utveckla laboratorietillverkade organ.

Under våren polisanmäldes forskningen och förundersökning pågår. Därför beslutar nu Vetenskapsrådet att omedelbart stoppa utbetalningen av de forskningsanslag som beviljats projektet att "utveckla en odlad naturlig och bioartificiell matstrupe". I rena pengar handlar det om drygt 3 miljoner kronor.

- Vetenskapsrådet vill göra tydligt att forskningsbidrag inte utbetalas till forskare som handlar oetiskt, säger Sven Stafström generaldirektör för Vetenskapsrådet.

- Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat. Det är avgörande för förtroendet för forskning att forskare som bedriver sin verksamhet med allmänna medel inte fuskar i sin forskning eller handlar på ett oetiskt sätt.

Som skäl för sitt beslut anger Vetenskapsrådet att forskaren har brutit mot de villkor som myndigheten ställer för att betala ut forskningsbidrag, bland annat genom att ha utfört forskning utan att den godkänts vid etikprövning samt genom att vid ett flertal tillfällen publicerat felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vetenskapliga tidskrifter.

Paolo Macchiarini själv väljer att inte kommentera beslutet.

- Det har varit och är min linje att inte ge några kommentarer, säger Paolo Macchiarini till Ny Teknik.

Vetenskapsrådet skriver i ett pressmeddelande att de anser att luftstrupsoperationerna är forskning. För att forskning ska få utföras på människa krävs ett etiktillstånd och ett sådant tillstånd saknas för nämnda forskning. Detta förhållande har Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, anmält till åtal.

Från Karolinska institutets sida anser man att det inte är operationerna som utförts på Karolinska universitetssjukhuset som saknar etiskt tillstånd. Saken gäller huruvida den forskning som är en följd av operationerna saknade forskningsetiskt tillstånd.

För att bedriva klinisk läkemedelsprövning och för att tillverka sådant läkemedel för avancerad terapi krävs tillstånd från Läkemedelsverket. Även det saknas något som har lett till en polisanmälan från Läkemedelsverket.

Åklagare har också inlett förundersökning om grovt vållande till annans död i de två fall där patienten avlidit samt grovt vållande till kroppsskada i ett fall.

Under hösten 2015 och våren 2016 har nya uppgifter om misstänkta oegentligheter när det gäller Paolo Macchiarinis forskning och utfallet av operationerna kommit fram, se länk.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer