Hållbar industri

Produktionslyft i tre år till

Vinnovas och KK-stiftelsen projekt Produktionslyftet fortsätter i tre år till.

Publicerad

Liksom tidigare är syftet att införa nya arbetssätt och metoder enligt Toyotas principer i små- och medelstora tillverkningsföretag.

Innan ”Gamla” Produktionslyftet inte är helt avslutat skjuter Vinnova och KK-stiftelsen till nya pengar för en treårig fortsättning av projektet.

Företag med mellan 30 och 250 anställda inom den traditionella tillverkningsindustrin kan ansöka om att få vara med och ta del av den utbildning, experthjälp och handledning som brukar fungera när man ska flödesorientering, visualisering, ”5S” och andra metoder som i slutändan helst ska resultera i ett taktat arbetssätt.

Bland annat subventionera KK-stiftelsen och Vinnova runt 50 procent av kostnaden för två platser i grundutbildningen ”Lean production” – en utbildning som ger 7,5 högskolepoäng.

I ”nya” produktionslyftet får de tekniska högskolorna och universiteten en mera aktiv roll – de ansvarar samordningen inom sina respektiove regioner. Exempelvis tar Chalmers hand om Göteborgsområdet och västkusten, KTH om Stockholmområdet, Mälardalens högskola om Mälardalen, Blekinge tekniska högskola om sin region och så vidare.

Under förra produktionslyftet gnuggades 60 företag i Lean production. Den här gången siktar man på 70.