Nålen återupplivar bot mot parkinson

2012-05-21 13:01  
Efter att ha sugits upp i instrumentet transplanteras nästan färdiga dopaminproducerande celler från tre till fem foster in i den del av hjärnan som heter putamen. Två operationer krävs för varje patient. Foto: Pontus Tideman

Ett svenskt instrument ger nytt hopp åt patienter med parkinson. Metoden upphörde för 20 år sedan – men i år startar nya kliniska försök där minst tio svenska patienter ska få celler transplanterade in i hjärnan.

Vid Parkinsons sjukdom dör de celler som tillverkar signalsubstansen dopamin. Genom att transplantera in dopaminceller från mänskliga foster som aborterats i veckan sex till åtta, hoppas forskare i Europaprojektet Transeuro kunna hjälpa patienterna.

Metoden är inte oprövad, den testades för drygt 20 år sedan vid Lunds universitetssjukhus på patienter med Parkinson. Över hela världen opererades cirka 350 personer. En del kunde sluta medicinera efter transplantationen, medan vissa av patienterna fick svåra biverkningar.

Varför det blev så kunde aldrig utredas. Övergången till medicinska aborter gjorde att de eftertraktade cellerna inte gick att ta tillvara, och de kliniska studierna upphörde.

I dag är problemet med att ta tillvara nästan färdiga dopaminceller ur medicinskt aborterade foster på sjukhus löst. För två år sedan startade så Europaprojektet Transeuro. Med 120 miljoner i anslag ska forskare i Sverige, Tyskland, Österrike, Frankrike och Storbritannien utveckla säkra standardmetoder att utföra operationerna.

– Jag räknar med att operationerna kan starta i slutet av september eller under oktober månad, säger Stig Rehncrona, vid Lunds universitetssjukhus.

För Sveriges del är de etiska frågorna väl undersökta – transplantation av vävnad från sex till åtta veckor gamla foster är tillåtna enligt den svenska transplantationslagen.

De kliniska försöken omfattar cirka 50 patienter. I Sverige kommer runt tio patienter att opereras i Lund. Vid samtliga operationer kommer ett svenskutvecklat instrument att användas.

Instrumentet, som används för att föra in celler till rätt plats i hjärnan, har tagits fram av neurokirurgen Stig Rehncrona och Janos Legradi, tidigare medicinsk tekniker vid Lunds universitetssjukhus.

– Jag ritade upp instrumentet för Janos Legradi redan år 1986. Sedan modifierade han det lite och tillverkade det för hand, säger Stig Rehncrona.

Instrumentet gör det möjligt att föra in celler i hjärnan utan att kanylen täpps igen av vävnad. Konstruktionen förhindrar också att fostercellerna sugs tillbaka in i röret när det dras tillbaka ur hjärnan.

Sjukdomen är svårbehandlad

Runt 20 000 svenskar har fått diagnosen Parkinsons sjukdom. Sjukdomen drabbar främst personer över 50 år. I början kan sjukdomen behandlas med läkemedel, L-dopa. I senare stadium förlorar ofta medicinen sin effekt och ger i stället svåra biverkningar. Syftet med att transplantera blivande dopaminproducerade celler är att ersätta de döda cellerna så att signaleringen i hjärnan kan fungera igen.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer