Industri

Medivir vill testa nytt benläkemedel

Det svenska forskningsbolaget Medivir har ansökt om att få börja testa ett nytt medel på människor. Substansen minskar nedbrytningen av ben, och kan bli ett läkemedel mot exempelvis artros.

Publicerad

Bolaget har lämnat in en ansökan om att få göra en fas 1-prövning på det nya medlet, MIV-711. Det innebär att det testas på ett mindre antal friska försökspersoner för att se att det är säkert och inte ger skadliga verkningar. Företaget gör fas 1-studien i egen regi, men siktar på att få en partner för den fortsatta utvecklingen.

MIV-71 hämmar ett enzym i kroppen, cathepsin K, som bryter ner benmassa och kan tänkas bli verksamt mot sjukdomar som osteoporos (benskörhet), artros eller bencancermetastaser.

-I samband med den kliniska prövningen kommer vi att titta på biomarkörer och den vägen samla information för indikationsområden, så att vi kan gå ut med ett färdigt paket med kring olika terapiområden, säger Medivirs talesman Rein Piir.

Hittills har Medivir främst forskat på läkemedel mot infektionssjukdomar, till exempel hepatit C, "gulsot", herpes och hiv. Häromåret lanserade man ett nytt kombinationspreparat mot munsår.