Kirunagruvan på nytt djup

2013-05-21 12:10  

LKAB inviger i dag onsdag sin nya huvudnivå i Kirunagruvan 1 365 meter under jord. Satsningen ska göra att gruvdriften kan fortsätta i minst 20 år till.

Tolv år efter att LKAB började planera för den nya huvudnivån invigs nu den första av fem etapper. På det nya djupet har 4,3 miljoner kubikmeter berg tagits ut för att ge plats åt tunnlar och bergrum.

Den nya gruvnivån ligger 320 meter djupare än den tidigare. Enligt prognoser kommer LKAB här kunna ta ut 35 miljoner ton råmalm varje år under 20 till 25 år framåt i tiden. Satsningen är en av de största industrisatsningar som har gjorts i Sverige, och har en budget på 12,4 miljarder kronor.

Malmen ska ge betala tillbaka investeringen och ge vinst till LKAB, men ska också bära stora kostnader för LKAB ovan jord när delar av Kiruna måste flytta på grund av att gruvbrytningen deformerar marken.

Tolv kilometer järnväg har lagts på den nya nivån och ytterligare tre kilometer ska tillkomma. Enligt LKAB blir det Nordens djupaste, tyngsta och mest trafikerade järnväg. Sju tågset med 21 vagnar i varje set ska tillsammans göra 180 vändor varje dag.

-Det blir pendeltågstrafik. Det kommer att köras nästan dubbelt så mycket tonnage på ett å r som på malmbanan till Narvik, berättar Johanna Fogman, informatör på LKAB i Kiruna.

På den nya nivån har LKAB bytt spårvidd, jämfört med hur det ser ut högre upp i gruvan. Företaget går från 891 millimeter till standardspårvidden 1 435 millimeter. Vinsten är att vagnarna går att lasta tyngre, 34 ton mot 30 ton tidigare per vagn. Tågen får också en högre hastighet, den ökar från 36 till 61 kilometer i timmen.

Järnvägstrafiken under jord är helt automatiserad. Även på andra sätt har arbetet automatiserats, och en ny styrcentral för bland annat tåg och bergspel har byggts ovan jord.

Ovan jord har också en ny pumpstation för luft till ventilationsanläggningen byggts. När ventilationen är påslagen ligger temperaturen längst ned i gruvan cirka 18 grader. Utan den ligger temperaturen över 20 grader och luftfuktigheten är hög.

När den nya gruvnivån är fullt utbyggd blir det arbetsplats för mellan 100 och 150 personer fördelade på olika skift. Under arbetet med att anlägga den nya nivån har över 1 000 personer varit delaktiga.

Gruvdrift i Kiruna i 114 år

  • I större skala har järnmalm har brutits i Kiirunavaara sedan 1899, när järnvägen stod klar.
  • Fram till 1950-talet bröts malmen i dagbrott. Den nya huvudnivån på 1 365 meter är den sjunde nivån sedan starten. Den senaste på 1 045 meter invigdes 1995.
  • Djupet mäts utifrån bergets tidigare topp, som är bortsprängd.

Anna Orring

Mer om: LKAB Tåg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer