Hållbar industri

KI: Industrin har gyllene dagar

Det går bra nu, svensk industri, hälsar Konjunkturinstitutet.
Det går bra nu, svensk industri, hälsar Konjunkturinstitutet.

Den svenska konjunkturen stärks ytterligare, enligt Konjunkturinstitutet (KI).

Publicerad

Nivån på KI:s barometerindikator steg från 108,8 i mars till 112, 8 i april – ”en nivå som pekar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Framför allt beror uppgången på en starkare tillverkningsindustri, vars indikator steg till det högsta värdet sedan 1996. Industriföretagen är framför allt nöjda med orderläget. Samtidigt rapporterar industriföretagen om en svag produktionskapacitet, något som de planerar att öka framöver.

Även hushållens bedömning av ekonomin stärktes något i april.

”En ljusare syn på såväl den egna som den svenska ekonomin i nuläget förklarar uppgången”, skriver KI.

Läs mer:

En ny konjunkturprognos från Business Sweden visar att världsekonomin fortsätter att stärkas. Den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av en ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, skriver Business Sweden.

Den ökade globala tillväxten gynnar svensk export, konstaterar Business Sweden.

”Det råder optimism i världsekonomin, trots ökad protektionism, politisk osäkerhet och tilltagande geopolitiska spänningar”, skriver Business Sweden i ett pressmeddelande.