Hanteringen av svininfluensan fördöms

2010-06-04 13:43  

Europarådets folkhälsokommitté riktar i en rapport i dag svidande kritik mot WHO:s, EU:s och de nationella myndigheternas hantering av svininfluensan.

Europarådets folkhälsokommitté säger sig i ett uttalande i dag fredag vara alarmerad över hur spridningen av H1N1-viruset, svininfluensan, hanterats av WHO, EU och i rådets 47 medlemsnationer, däribland Sverige. Enligt kommittén fanns det allvarliga brister.

Kommittén anser det vara särskilt oroväckande att besluten och råden som gavs ledde till :

”omprioriteringar när det gäller vårdtjänster över hela Europa, slöseri med stora summor av offentliga medel och oberättigad skrämsel och rädsla kring de hälsorisker som den breda allmänheten i Europa stod inför”.

Kommittén varnar också för att läkemedelsindustrin kan ha tillåtits att påverka besluten som togs när det gäller införandet av pandemi-beredskapen och massvaccineringarna på ett otillbörligt sätt.

Man kräver bland annat att WHO ska avslöja vilka personer som satt i WHOs rådgivande expertorgan, the Emergency Committe, något som WHO hittills varit ovilligt att göra.

Enligt folkhälsokommittén riskerar  bristen på information om hur besluten togs och vilka som deltog att urholka allmänhetens förtroende för organen vid kommande viruspandemier.

Bakom kommitténs uttalande i dag ligger en rapport från rapportören Paul Flynn som också den offentliggjordes i dag.

Uttalandet ska också dryftas och behandlas i Europarådets fulla församling senare i år.

Fotnot: Europarådet är ett organ som bildades efter andra världskriget för att värna efterlevnaden av Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer