Hållbar industri

Experten: Värmen från industrin går till spillo

Mycket mer av industrins spillvärme skulle kunna tas till vara. Men i dag hindras det genom politiska beslut – vars mål ändå var att gynna grön energi.

Publicerad

– Det saknas incitament i det svenska energisystemet för att nyttiggöra spillvärme.

Det säger KTH-forskaren Viktoria Martin. Hon har forskat kring olika tekniker för energilagring i fasändringsmaterial, till exempel salter där man utnyttjar smältvärmen.

Hon har bland annat arbetat med projekt för att utnyttja spillvärme från SSAB i Oxelösund. Totalt handlar det om åtskilliga terawattimmar per år; värme som kommer från de metallurgiska processerna i masugnar och stålkonvertrar eller som strålar ut från valsverkens svalbäddar.

Redan i dag fjärrvärms samhället Oxelösund med överskottsenergi från SSAB. Men en mycket större del skulle kunna tas till vara. Årligen går tiotals terawattimmar energi förlorade.

Flera förslag har förts fram om hur värmen skulle kunna komma till användning. Till exempel genom att bygga en fjärrvärmeledning till grannorten Nyköping, vars kraftvärmeverk ligger elva kilometer bort.

– Trots att både Vattenfall och SSAB verkligen varit intresserade har det inte gått att få ekonomin att gå ihop, säger Viktoria Martin.

– Ett hinder är att kraftvärmeverket i Nyköping eldas med biobränsle och genererar elcertifikat. Att ta in spillvärme minskar underlagt för certifikaten. Jag tycker förstås att spillvärme borde ses som en ”grön” energikälla, men som systemet ser ut nu, motverkar man att den tas till vara.

Samtidigt finns andra möjligheter, där utformningen av elcertifikaten inte är ett hinder. KTH-forskarna har bland annat studerat hur man kan utnyttja spillvärme i små värmeverk som idag eldas med olja.

Även om avståndet gör att det inte lönar sig med en fjärrvärmeledning, kan det bli lönsamt att lagra värmen exempelvis i containrar med smält salt och köra över dem med lastbil.

I idealfallet kan fjärrvärme överföra 50 kilowattimmer per kubikmetervatten, energilagring med salter tre gånger så mycket.

– Det har gjorts utredningar som uppskattar att det skulle gå att ta hand om 10–20 terawattimmar spillvärme per år. Jag tror att det är en väldigt försiktig beräkning. Utgår man från den energi som industrin omsätter kan man i stället uppskatta det till minst 50 terawattimmar spillvärme per år i Sverige.