EU varnar för stamceller

2010-12-03 13:53  

Använd inte ordet stamceller, tala om regenerativ medicin istället. Det rådet får svenska forskare av Arnd Hoeveler vid EU

Ordet stamcell är för laddat för att användas ut mot allmänheten. Det menar Arnd Hoeveler, chef för enheten Hälsa och bioteknik vid EU-direktoratet för forskning i Bryssel.

- Det finns för mycket antikroppar mot ordet stamceller, säger han.  Jag tycker att man istället ska använda ordet regenerativ medicin gentemot EUs befolkning.

Inom EU finns flera forskningsprogram kring stamceller och hur de ska kunna användas för att utveckla avancerade terapier mot svåra sjukdomar. Men att tala klarspråk mot allmänheten är ett känsligt kapitel, menade Arnd Hoeveler vid den stamcellskonferens som i veckan hölls i Göteborg.

Bakgrunden är den moraliskt-etiska debatt om stamceller som rasade under början av 2000-talet.  Då kom alla stamcellerna från några dagar gamla embryon, som blivit över vid provrörsbefruktningar och skulle kasseras. Cellerna togs bara till vara i de fall föräldrarna gav sitt tillstånd.

Förhoppningen var att få de omogna cellerna att utvecklas till de specialiserade celler som krävs för att kunna bota svåra folksjukdomar som Parkinson och alzheimer. Men att ha mänskligt liv som utgångsmaterial går på tvärs emot bland annat kristna värderingar att allt liv är heligt, och ledde till en stormig etisk debatt om det är rätt att förstöra embryon för att hitta bot åt svårt sjuka.

Sedan två år tillbaka finns dock en ny typ av stamceller som liksom de embryonala tycks ha möjligheter att utvecklas till alla typer av celler. De kallas ips-celler och framställs genom att programmera om hud- eller blodceller så att de går baklänges i sin utveckling för att till slut bli en stamcell. 

Därifrån kan de styras till att bli nervceller, hjärtmuskelceller eller någon annan celltyp som behövs för att reparera ett skadat organ eller bota sjukdomar.  Än finns inga kliniska behandlingar, men forskningen är intensiv inom EU såväl som utanför.

Men inom EU har minnet och oron över laddningen i ordet stamcell inte bleknat.  

- Ips-celler kan troligen accepteras i många länder. Men jag tror ändå att det är bättre att tala om regenerativ medicin istället, säger Arnd Hoeveler.

 

Ordlista:

Stamcell Omogen ursprungscell  som har förmågan att utveckla sig till ett stort antal olika specialiserade celler.

Embryonal stamcell. Finns i befruktade ägg som är yngre än en vecka. De första dagarna kan alla stamceller utvecklas till var sitt nytt embryo, efter en vecka har de hunnit specialisera sig mer. Embryonala stamceller tas från embryot fem till sju dagar efter befruktningen.

Ips-celler (Inducerade pluripotenta stamceller). Färdigutvecklade celler som efter genöverföring gått baklänges i sin utveckling och blivit en stamcell (omogen ursprungscell) på nytt.

Regenerativ medicin:  Samlingsnamn för metoder som ersätter skadade celler eller vävnader i kroppen med nya celler. Idag inriktar sig mycket av forskningen inom området på stamceller.

 

 

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer