EU-rapport: Det behövs mer forskning kring antibiotikaresistens

2015-01-30 13:33  

Det finns kopplingar mellan användningen av antibiotika och förekomsten av resistenta bakterier. Men mer forskning behövs. De slutsatserna dras i en stor EU-ledd studie.

För första gången har den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Europeiska livsmedelsverket EFSA och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tillsammans undersökt sambandet mellan antibiotikaanvändning och förekomsten av resistenta bakterier. Arbetet sker på uppdrag av EU-kommissionen.

Man har bland jämfört mängderna av antibiotika som ges till människor och de som ges till köttdjur. Forskarna har jobbat med data från fem övervakningsnätverk som levererat data från EU-länderna samt från Island, Norge, Kroatien och Schweiz.

Det finns ett generellt positivt samband mellan användning av antibiotika och resistens. Men kopplingarna är samtidigt otydliga och komplexa i fråga om somliga av de undersökta bakterierna, som salmonella. Det visar myndigheternas första rapport som kom i dag.

Forskarna konstaterar också att EU-länderna har olika förhållningssätt när det gäller att ge köttdjur antibiotika.

Nu vill man gå vidare och skaffa sig mer data kring antibiotikaanvändningen. Bland annat behöver man få del av information från fler sjukhus, och man vill också studera förekomsten av resistenta bakterier bland såväl sjuka som friska personer i Europa.

Syftet med studierna är stärka övervakningen av de motståndskraftiga bakterierna i EU för att minska spridningen.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer