En enda kvalitetsmodell ska ersätta många

2002-02-13 13:00  
Med den tekniska specifikationen TS 16949 smälter världens fordonsindustri ihop sina kvalitetsstandarder till en enda teknisk specifikation.
 
QS 9000 blir överflödig.
 
Glöm QS 9000 men
lägg ISO/TS 16949 på minnet.
 
Den senare sifferkombinationen innebär nya krav på bilindustrins underleverantörer. Men framförallt betyder TS 16949 lättnader.
 
Den leverantör som idag tänker sig att leverera till Audi, BMW eller någon annan tysk biltillverkare kommer inte långt med QS 9000. Den tyska standarden VDA 6.1 är det enda som gäller.
 
Det leverantörsföretag som vill göra affärer med Fiat måste certifieras efter den italienska standarden AVSQ.
 
På Citroen, Peugeot och Renault är det franska EAQF som råder.
 
Men nu ska det vara slut på denna standardiseringsdjungel. En enda standard TS 16949, som egentligen är en specifikation, ska ersätta de nationella kvalitetstandarderna. Men under några år kommer de tidigare och nuvarande standarderna att leva sida vid sida med den nya specifikationen. Men på sikt får de stryka på foten.
 
När det gäller den mest betydelsefulla av standarderna, QS 9000, diskuteras just nu när den ska vara avvecklad. Att på en gång avveckla
 
QS 9000 eller till exempel tyska VDA skulle betyda kalabalik. Helt klart är att QS 9000 inte går i graven förrän tidigast december 2003. Troligen lever den ett par år till.
 
Först i Sverige med att bli certifierad för TS 16494 är Autoliv i Vårgårda.
 
- Många leverantörer kommer att få lättare att ta till sig TS 16949 än QS 9000, säger Autolivs kvalitetschef Jörgen Ohlsson.
 
Den gamla standarden är striktare, den styr hårdare, är mera föreskrivande och mindre allmängiltig än den nya.
 
- Den nya specifikationen ligger nånstans mittemellan QS 9000 och ISO 9000, anser Jörgen Ohlsson.
 
"Technical Specification" (TS) 16949 har utvecklats av branschorganisationen IATF, "International Automotive Task Force", organisationen äger standarden och kan rent diktatoriskt utse certifieringsföretag liksom de organ som ska utöva tillsyn av framförallt certifieringarna.
 
En ISO-standard röstas på ett mera demokratiskt sätt igenom av medlemsländerna. Tillsynen över certifieringsorganen utförs också av allmänna organ som till exempel Swedac i Sverige. QS 9000 har till exempel accepterats av den internationella ISO-organisationen och upphöjts till en standard.
 
Helt utan inflytande på den nya specifikationen har ISO inte varit. Organisationen har varit med och skrivit den tillsammans med IATF och andra företrädare för fordonstillverkare. ISO har godkänt den som teknisk specifikation, men inte som standard.
 
Därför är ISO/TS 16494 ett mera privat och slutet system med en egenmäktig ägare.
 
- Det kan slå hårt mot de mindre certifieringsföretagen i ett litet land som Sverige, säger Anette Kinde, idag kvalitetschef på Posten Produktion men för några månader sedan standardiseringsexpert på Institutet för vetenskaplig forskning, IVF.
 
För det första kan de små certifieringsorganen få svårt att ekonomiskt klara de tuffare krav som branschorganisationen IATF aviserat mot bland annat revisorer.
 
Annette Kinde:
 
- Risken finns att det byggs upp ett oligopol av stora certifieringsföretag så att konkurrensen i den här branschen sätts ur spel.
 
 
 
BARA 150 FÖRETAG JOBBAR EFTER QS9000
 
Bland Sveriges cirka 500
direktleverantörer till fordonsindustrin är det bara mellan 145 och 155 som certifierats för kvalitetsstandarden QS 9000. För ett halvt år sedan var de bara 90.
 
- Utvecklingen har efter en trög start gått snabbt. Nästan all våra dirtektleverantörer är jobbar idag efter QS 9 000, säger Lars-Göran Winter, tidigare kvalitetschef på Saab Automobile.
 
Orsaken till den snabba ökningen av QS-certifikat är dels att Saab skärpt kraven och att även Volvo Personvagnar och Scania sent omsider börjar kräva QS 9 000 av sina direktleverantörer.
 
Det kravet ställde Saab Automobile redan 1995 men satte aldrig riktig kraft bakom kraven - förrän för något år sedan.

Hans Dahlquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt