Dödar prostatacancer med elfält

2014-01-21 15:03  
Tre IRE-elektroder har här placerats runt tumören. Korta strömpulser dödar sedan tumören. Foto: Klinik für Prostata-Therapie Heidelberg / AngioDynamics

En metod att döda cancerceller i prostatan med pulsade elektriska fält har börjat användas vid en cancerklinik.

Principerna att döda cancercellerna med elektricitet har varit kända länge, men det är först nu som urologer vid kliniken för prostataterapi i Heidelberg har börjat använda metoden.

Med den s k IRE-metoden (irreversible elektroporation) gör pulsade elektriska fält cellmembranet genomsläppligt. De nanostora porerna tar kål på cancercellen. Vid behandlingen med denna metod, ibland kallad nanokniven, uppstår ingen värme, och den yttre uppbyggnaden av cellen förblir opåverkad. De friska cellerna kan växa, och organfunktionen bibehålls. De elektriska fälten kan riktas koncentrerat måt målet.

Urorloger placerar vid behandlingen mellan två och sex elektroder runt om behandlingsområdet. Även om strömstyrkan kan vara så hög som 50 A uppstår inga oönskade termiska effekter eftersom högspänningspulserna är så korta som 70 mikrosekunder. Placeringen av elektroderna görs efter en noggrann undersökning av tumörens storlek och läge med hjälp av ultraljud och magnetresonanstomografi.

Metoden konkurrerar inte med den ultraljudsbaserade behandlingsmetod som också används vid kliniken. Med IRE-metoden kan sådana tumörer dödas som är för stora eller ligger för illa till för ultraljudsbehandlingar.

Fram för allt anser Heidelbergurologerna att metoden är överlägsen det traditionella sättet att avlägsna hela prostatan, med följdverkningar som impotens och inkontinens.

Håkan Abrahamson

Mer om: Prostatacancer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer