Cementa får fortsätta bryta kalk – beslutet överklagas

2021-11-18 16:43  
Cementas cementfabrik och kalkbrott i Slite på Gotland. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland förlängs till nyår 2022, meddelar regeringen. Naturskyddsföreningen tänker överklaga beslutet.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till våra populära (och kostnadsfria) nyhetsbrev här

På regeringens pressträff säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) att "cementkrisen är inställd".

– Det här minskar risken för allvarliga samhällskonsekvenser, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Det tillfälliga tillståndet innebär att Cementa nu får tid att bryta den volym som de tidigare hade tillstånd för, men som de inte hann bryta innan 31 oktober när tillståndstiden löpte ut.

Naturskyddsföreningen kommer att överklaga

Ett cementstopp hade kunnat leda till stora personalvarsel, enligt Baylan:

– Vårt arbete har hela tiden varit inriktat på att undvika allvarliga samhällskonsekvenser för bostadsbyggande och för industrin, och inte inriktat på ett enskilt företag.

Men Naturskyddsföreningen är inte nöjda med beslutet och kommer att överklaga.

– Vi kommer att driva det här till högsta förvaltningsdomstolen, det kallas att ansöka om rättsprövning. Därför att det rör sig om en känslig natur där på Gotland och att kommunens vattenförsörjning är hotad. Men det rör sig också om att Cementa får ett frikort från de lagar som gäller alla andra när det gäller miljön, säger Oscar Alarik, chefsjurist vid Naturskyddsföreningen, till TT.

Enligt Oscar Alarik kan regeringens beslut innebära en ny ordning.

– Det öppnar vägen för fler sådana här beslut, att utfärda fler lex Cementa, när det är stora dominerande bolag som inte får tillstånd den normala vägen. Det gör att hela systemet kommer i gungning.

Ser det inte som att skjuta på problemet

Regeringen har sedan i slutet på september berett en ansökan som Cementa har lämnat in för att få fortsätta bryta i Slite på Gotland. I början på november avslutade regeringen den andra omgången med att hämta in synpunkter på bolagets ansökan om ett tillfälligt tillstånd på tre år.

Cementa fick inte tre år, utan fram till årsskiftet 2022/2023. Angående tidsperioden säger Per Bolund att det handlar om en avvägning.

– Det är en avvägning mellan att dels hålla oss inom de ramar som lagstiftningen ger, men också ge utrymme för den flexibilitet som gör att vi kan avvärja den akuta situationen som kan ge väldigt stora problem för Sverige.

Tillståndet kan tas i anspråk omgående, meddelar Bolund.

På frågan om det förlängda tillståndet inte bara innebär att skjuta upp krisen, säger Per Bolund:

– Nej, det är ett sätt att ta hand om de akuta problemen som skulle kunna få stora konsekvenser för samhället om man fick ett väldigt abrupt stopp i produktionen. Nu får både bolaget men också hela den övriga marknaden tid på sig att minska sin sårbarhet.

Fakta: Cementa och tillstånden

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Domstolen skrev: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Bristerna gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti nej till att ta upp Cementas överklagan.

Det befintliga brytningstillståndet löpte ut den 31 oktober.

Regeringen har för att undvika cementbrist för svenska bygg- och anläggningsprojekt föreslagit tillfälliga undantag i miljöbalken. Den omfattar bara sten som omfattades av det tillstånd som löper ut i höst, men som ännu inte hunnit brytas.

Lagrådet sade den 16 september nej till regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. Men regeringen gick ändå vidare med en proposition och den 29 september röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Regeringen tog den 21 september emot bolagets ansökan om tillfälligt tillstånd. Ansökan har varit ute på en andra remissrunda till myndigheter och berörda där sista datum var den 8 november.

Den 3 november tog regeringen beslut om att undanta ansökan från miljöprövning, en förutsättning för ett senare beslut om själva ansökan.

Regeringens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Mer om: Cementa

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer