Aktivt kol bäst mot medicinrester

2009-12-10 12:53  

Aktivt kol är bäst, ozon näst bäst. Idag presenteras rankningen som visar vilken metod som är bäst på att ta bort rester från läkemedel ur avloppsvattnet.

Fiskar som simmat i renat avloppsvatten får förändringar i sitt hormonsystem och i levern. Det visar slutrapporten från ett projekt som drivits av Stockholm Vatten.

Förändringen beror på rester från cirka 1200 aktiva substanser som finns i läkemedlen vi äter, och som hamnar i reningsverken via urinen. Eftersom reningsverken inte är byggda för att ta hand om dem rinner många rätt igenom.

Samma studie konstaterar också att om vattnet renas i ett extra steg mår fisk som fått simma i avloppsvattnet mycket bättre. Bäst blir det om vattnet får passera aktivt kol, då ser forskarna inga effekter alls på fisken. Men även när ozon används för att oxidera molekylerna får man goda resultat.

-Rent reningsmässigt når man längst med nytt aktivt kol, säger Berndt Björlenius, utvecklingsingenjör vid Stockholm Vatten. Det kan fånga upp de 46 substanser vi har fingranskats till nästan 98 procent. Men reningseffekten sjunker något i takt med att kolet mättas.

Under fyra år har han och hans kollegor arbetat med att studera hur väl sex olika reningsprocesser förmår ta bort 90 utvalda läkemedelsubstanser som finns i avloppsvattnet. Allt för att hitta den mest kostnadseffektiva och miljösmarta tekniken. Till sin hjälp har teknikerna haft ekotoxikologer i Göteborg och Stockholm. Forskarna anser att Sverige bör satsa på ett extra reningssteg:

-Vi spelar rysk roulette med miljön idag säger Magnus Breitholtz, docent vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.

-Nivåerna av läkemedel i svenska vattendrag är visserligen låga, men vi vet fortfarande ingenting om hur 100-tals läkemedel som kommer ut ur våra vattendrag kan påverka vattenlevande organismer.

När han och kollegan Joakim Larsson , docent vid Göteborgs universitet, rankar de utvärderade metoderna utifrån miljöperspektiv hamnar filtrering med aktivt kol i topp med tio poäng, tätt följt av rening med låga doser av ozon med 9 poäng.

Men när det handlar om kostnadseffektivitet blir bilden annorlunda:

-Med tanke på att rening med låga doser av ozon ger 90 procents avskiljning till en femtedel av priset verkar det rimligt att gå vidare med den metoden, säger Berndt Björlenius.

Idag kostar reningen av avloppsvatten i Sverige mellan fyra och fem miljarder kronor per år. Ett extra steg med lågdosozonering skulle öka kostnaden med 1,8 miljarder. Rening med aktivt kol skulle fördubbla den.

Så rankar miljöforskarna reningsstegen. (Poängen är en sammanvägning av hur giftigheten hos avloppsvatten minskar reningseffekten jämfört med enbart sandfilter som sista steg i reningen) :

Aktivt kol: 10 poäng

Ozon (5mg/liter): 9

Ozon (15 mg/liter): 8

Biofilmsystem (MBBR) : 3

Membranbioreaktor (MBR): 1

UV-ljus: 0

Så kan du minska dina egna utsläpp av läkemedel

•Spola aldrig ner medicin i handfatet eller toaletten

•Lämna läkemedelsplåster, till exempel hormonplåster, till apoteket. Det gäller även om de är använda, det finns mycket kvar i dem ändå

•Lämna medicin in medicin som blir över till apoteket

•Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska också lämnas till apoteket.

•Hämta bara ut de läkemedel du behöver

Källa: Läkemedelsverket

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer