Opinion

”Tre viktiga steg – hjälp småföretag att klara krisen”

Sanna Arnfjorden Wadström, verkställande direktör Svensk Industriförening, Sinf Foto: Sinf
Sanna Arnfjorden Wadström, verkställande direktör Svensk Industriförening, Sinf Foto: Sinf
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

DEBATT. Sommaren och hösten blir svår för små och medelstora industriföretag. Vi ser tre viktiga åtgärder som regeringen och andra aktörer kan bidra med, skriver Sanna Arnfjorden Wadström, Svensk industriförening.

Låt företag permittera även under semestern

Många företag får i coronakrisen stora utmaningar med att klara årets semesterlöner. Indragningen av det utlovade korttidsersättningen under semestern genererar stora utmaningar även för välskötta bolag. Samtidigt är utlåningsviljan från bankerna liten och räntorna högre än vad de krisdrabbade företagen klarar av.

Vill regeringen rädda jobben så krävs justeringar i nuvarande krisåtgärder. Kommer företagen igenom krisen så finns nya möjligheter på en, av coronakrisen, förändrad spelplan.

Även om pressen har släppt något inom specifika områden den senaste tiden blir sommaren förödande för många små- och medelstora företag. Fullständiga semesterlöner ska betalas ut trots månader av uteblivna intäkter. Det handlar om företag som just nu enbart överlever tack vare korttidspermitteringarna.

Låt dessa företag ha sin personal permitterad även under semestern så att företagen har en chans att överleva.

Lånen måste förbättras

För de bolag som klarar sommaren kommer nästa utmaning. Regeringens krispaket på 300 miljarder till bankerna för att bevilja lån till företagen är verkningslösa.

Ett av problemen med regeringens krisstöd till företagen är att stödet till stor del består av lån med en ränta från fem procent och uppåt. Det här kommer att bli dyrt för våra krisande företag. Företagen som nu behöver låna tvingas också vänta på långa handläggningstider innan de får hjälp.

Det behövs lägre ränta och större vilja hos långivarna att låna ut pengar vilket är nödvändigt för att många av de små och medelstora företagen efter det akuta läget ska våga komma igång och investera.

Jag har tidigare lyft Schweiz som gott exempel där 300 banker tidigt i krisen fick mandat att utan dröjsmål ge ut krediter till företag i kris. För de mindre företagen ges kredit på motsvarade fem miljoner kronor per bolag utan ränta och med fem års återbetalning. Bankerna har dessutom en 100-procentig säkerhetsgaranti från staten.

En förlängd återbetalningstid är avgörande för att våra företag ska klara sig genom den här krisen.

Sverige måste ta vara på de bolag som under normala omständigheter har stor bärighet, som sysselsatt hundratusentals svenskar i decennier. Utväxlingen blir så mycket större på sikt när jobben kan räddas och verksamheterna lever vidare. Det är så vi kommer att kunna accelerera Sverige ur coronakrisen.

Tiden efter krisen kräver kreativitet och samverkan

Enbart stödpengar kommer inte att räcka. Varje företag behöver vara kreativt och snabbfotat för att anpassa verksamheten till den nya verklighet vi lever i och fortsätta leva i efter krisen.

Det är viktigt att vi nu hjälps åt och stöttar företagen för att bidra till framtidshopp och att se möjligheter framåt. Här finns redan en rad goda initiativ bland annat från Vinnova, Tillväxtverket, Almi och Elmiadalen, en digital satsning som innehåller inspiration för industrins möjligheter i och efter coronakrisen.

Vi som är stödfunktioner behöver samverka brett för att maximera stödet till förtagen. Vi ser ett ökat intresse för trygghet, att producera i närområdet och att samarbeta lokalt. Det ger möjligheter till att knyta säkrare leveranser hos de lokala producenterna som ofta sätter kvalitet och säkerhet först. Här finns potential framåt. Intresset för hållbarhet och ett större ansvarstagande är andra viktiga aspekter som ger intressanta möjligheter framåt.

Det finns goda exempel på snabbfotade företag som har tagit vara på situationen genom att skapa möjligheter i krisen. De som till exempel ställde om sin produktion till förnödenheter åt vården. De som satsade på de livsmedel som vi bunkrade, material för hemmafixaren och sådant som ger oss ökad säkerhet och trygghet.

Vi bjuder in såväl politiker som företagare till samverkan med avstamp på Elmiadalen för att samverka och hjälpas åt att lyfta verksamheten ur krisen. Genom samarbeten och kloka krisåtgärder från regeringen kan vi lyfta Sverige framåt.

En exceptionell vår har lärt oss mycket, att tänka större och ta ansvar för att hjälpa varandra. Nu måste vi se till så att företagen som kämpar för sin överlevnad ska kunna ge sin personal ett arbete även långsiktigt. Med kloka gemensamma åtgärder kommer vi komma ut starkare på andra sidan.

Sanna Arnfjorden Wadström,

vd Svensk Industriförening, Sinf