Energi

Jättelagret för vätgas – nu byggs det 30 meter under jord

Hybrit, som samägs av SSAB och de statliga bolagen LKAB och Vattenfall, investerar 250 miljoner kronor i en pilotanläggning för vätgaslagring i Luleå. Arkivbild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Hybrit, som samägs av SSAB och de statliga bolagen LKAB och Vattenfall, investerar 250 miljoner kronor i en pilotanläggning för vätgaslagring i Luleå. Arkivbild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas som på sikt ska försörja fossilfri stålproduktion med el har påbörjats i Luleå. ”I en framtid där vi behöver väldigt mycket elektricitet behöver man vätgas som en buffert”, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit.

Publicerad

Texten är uppdaterad.

Bakom projektet står bolaget Hybrit Development som samägs av SSAB, LKAB och Vattenfall. Anläggningen i Luleå blir ett pilotprojekt i mindre skala för att lära sig att hantera vätgaslagring.

Fossilfri vätgas som ersätter kol och koks är en avgörande del i produktionstekniken för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid i princip elimineras.

Vätgaslagret beräknas vara färdigt nästa år och pilotprojektet planeras pågå till 2024.

Personalförsörjning

Anläggningen kräver ingen större personalstyrka lokalt eftersom driften sköts från ett kontrollrum. Andreas Regnell är inte orolig för problem med personalförsörjningen.

– Det är inget jättebygge, så nej. Det viktigaste är att du kan tekniken ur ett säkerhetsperspektiv. Det är små risker men man måste vara försiktig med brännbar gas, säger han.

Elektriciteten som ska lagras i vätgasanläggningen kommer från alla källor i hela energisystemet. Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och till viss del solkraft. En begränsning är kapaciteten i elnäten för transport genom landet till Luleå.

Anläggning för järnsvamp

Bolagen planerar en större demoanläggning för tillverkning av järnsvamp, råvaran till fossilfritt järn och stål, i Gällivare. Där ser Andreas Regnell ett vätgaslager framför sig som klarar att förse produktionen med elektricitet under en veckas tid.

Pilotprojektet för vätgaslagring som nu byggs i Luleå är ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan. Investeringskostnaden på drygt 250 miljoner kronor delas lika av ägarbolagen. Energimyndigheten stöttar via Industriklivet.

Fakta: Vätgaslagring

Vätgasen produceras genom elektrolys av vatten som sker med fossilfri el.

Vätgasen som produceras i elektrolysörer kan användas direkt eller lagras för att användas senare.

Lagret är en vidareutveckling av väl beprövad teknik och vätgasen används i anläggningens direktreduktionsreaktor för att ta bort syret från järnmalmspelletsen.

Den fossilfria järnsvamp som kommer ur processen används sedan som råvara i tillverkningen av fossilfritt stål.

Källa: Hybrit