Fordon

Segelhybrid spar kostnad och miljö

Nederländska 'Fair Transport' projekterar ett segeldrivet lastfartyg. Foto: Dykstra
Nederländska 'Fair Transport' projekterar ett segeldrivet lastfartyg. Foto: Dykstra

Sjöfart under segel. Svenska shippingföretaget Marinvest är en av deltagarna i projektet Sail som studerar hybriddrivna lastfartyg.

Publicerad

Vinden kan återkomma till heders för att driva framtida lastfartyg som får krav på sig att sänka driftskostnaderna och minska miljöpåverkan.

18 företag och forskningsinstitutionen från sju EU-länder ska studera hur segeldrivna fartyg kan användas i modern sjöfart. Från Sverige finns shippingföretaget Marinvest i Göteborg med.

Nederländska 'Fair Transport' projekterar för närvarande ett lastfartyg som till 50 procent ska drivas med vindkraft. Men man tar även hjälp av dieselmotorer.

Vid tyska högskolan Jade studerar man effekten av sådan hybriddrift. Vilken typ av fartyg passar den, på vilka rutter och under vilka väderförhållanden är hybriddrift tänkbar.

- Så länge redarna inte vet hur mycket drivmedel man kan spara med segeldrift drar man sig för att investera i denna nya typ av lastfartyg, säger Bernhard Schwarz-Röhr vid högskolan Jade.

- Den gängse uppfattningen är att segelfartyg är långsamma, svåra att manövrera och kräver en besättning med speciell utbildning. Men med dagens höga drivmedelspriser körs konventionella dieseldrivna fartyg inte mycket snabbare än segelfartygen, säger Schwarz-Röhr.

Bernhard Schwarz-Röhr är övertygad om att segelfartyg blir vanliga på haven om 20 år. Seglen manövreras genom knapptryckningar från bryggan, besättningarna kommer åter igen att lära sig tolka väder och vind, en utmaning vid utbildningen av framtidens sjöfolk.

EU-projektet Sail pågår fram till 2015 och har en budget på fyra miljoner euro.