Innovation

Sjätte sinne med magnetisk hud

Magnetsensorn kan böjas i i handen utan att funktionen avtar. Foto: IFW Dresden
Magnetsensorn kan böjas i i handen utan att funktionen avtar. Foto: IFW Dresden
Sensorn väger tre gram per kvadratmeter och är så lätt att den kan vila på såpbubblor. Foto: IFW Dresden
Sensorn väger tre gram per kvadratmeter och är så lätt att den kan vila på såpbubblor. Foto: IFW Dresden

Med en ny magnetsensor som kan fästas på huden blir det möjligt att ge människan ett sjätte sinne.

Publicerad

Människan har till skillnad från vissa insekter och fåglar inget naturligt sinnesorgan för att detektera magnetfält. Men doktor Denys Makarov vid Leibniz IFW i Dresden har utvecklat en elektronisk hud med en magnetsensor, som gör det möjligt att ge användaren ett sjätte sinne och varsebli dynamiska magnetfält.

Magnetsensorerna är mindre än två mikrometer tunna, och väger tre gram per kvadratmeter. De kan böjas och tänjas utan att funktionen blir sämre. För det robusta utförandet har man använt mycket tåliga polymerskikt som underlag.

Sensorerna kan användas för rörelsesensorer i implantat för funktionshindrade människor, eller för robotar.

Sensorerna har utvecklats i närma samarbete med tekniska universitet i Chemnitz och universiteten i Tokyo och Osaka.

Resultaten har publicerats i Nature.