Karriär

Allt färre blir civilingenjör

Antalet civilingenjörer som avlägger examen har minskat. Det visar ny statistik från Högskoleverket.

Publicerad

Civilingenjörsexamen, som är landets tredje största yrkesexamen, minskade med 14 procent förra året. Högskoleingenjör ökade däremot med fyra procent – fast om man tittar 20 år bakåt har det minskat med 20 procent.

Lärarexamen, den största yrkesexamen, minskade mest, 20 procent förra läsåret. Medan den näst största, sjuksköterskeexamen, ökade med 9 procent under samma period.

Antalet generella examina har ökat under de senaste tio åren med nästan 80 procent. Kandidatexamina ökar mest, 9 procent förra läsåret. Den nya masterexamen är också populär.

Antalet män som tagit ut en yrkesexamen har minskat med sex procent jämför med för tio år sedan. Bland kvinnorna har det i stället ökat med närmare 40 procent. Kvinnorna utgör numera 65 procent av alla examinerade.