Fordon

Svenska höghastighetstågens öde oklart – saknas i budgeten

Höghastighetståget Shinkansen i Japan. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / TT
Höghastighetståget Shinkansen i Japan. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / TT

Regeringen stuvar om lite i den nya planen för vägar, järnvägar och sjöfart på 622,5 miljarder de kommande tio åren. Men det är fortfarande oklart om det blir några höghastighetståg och hur snabbt de i så fall ska köra.

Publicerad

Regeringen har nu satt ner foten om de förslag till investeringar fram till 2029 som Trafikverket lade fram förra året. De järnvägssatsningar som ryms i planen beskriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som de största i modern tid.

622,5 miljarder är den totala ramen för perioden 2018–2029 och uppemot 90 miljarder ytterligare ska tas in via trängselskatter, banavgifter och medfinansiering.

Jämfört med Trafikverkets förslag har regeringen stuvat om endast cirka 9 miljarder. De nya inslagen är att regeringen plockat in byggstart av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås senast 2029, muddring av farleden in till Göteborg, snabbare byggstart av ytterligare en sträcka på Norrbotniabanan, ökad kapacitet på järnvägen norr om Gävle samt ökad byggtakt av Sydostlänken mellan Karlshamn och Älmhult.

EU-gemensamt signalsystem skjuts upp

Investeringar i ett nytt EU-gemensamt signalsystem senareläggs för att annat ska komma i gång tidigare.

Några av de järnvägssträckor som ingår i planen ska kunna bli en del av nya stambanor för höghastighetståg. Men något besked om det alls blir några sådana finns inte. Tomas Eneroth och klimatminister Isabella Lövin (MP) hänvisar till att samtal pågår med Vänsterpartiet och Allianspartierna om att hitta vägar att få in de minst 200 miljarder som banorna bedöms kosta.

Pengar vid sidan om behövs för att investeringen inte ska gå ut över underhåll och utbyggnad av järnväg som redan finns.

– Jag hoppas att vi kan komma överens före midsommar, innan riksdagen stänger. Jag tycker inte att vi ska gå till val på det här en gång till, S och MP och Allianspartierna gick till val på att bygga höghastighetståg, säger Isabella Lövin.

Hoppas på en uppgörelse

Tomas Eneroth säger att han ”innerligt” hoppas på en uppgörelse, nya stambanor behövs inte minst för att avlasta de existerande.

– Vi har bra diskussioner med både Vänsterpartiet och Allianspartierna. Jag hoppas att det finns en ökad förståelse för att vi måste skapa ett statsfinansiellt utrymme utöver den nationella planen så att det inte tränger ut Norrbotniabanan, pendeltåg eller annat i planen, säger Eneroth.

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz hävdar att regeringen inte lyckats prestera något egentligt förslag ännu i samtalen om höghastighetståg.

– Jag vet inte mer än för ett halvår sedan om hur fort tågen ska gå eller hur de ska finansieras, säger hon och tillägger att det är anmärkningsvärt samt att regeringen inte verkar veta vad den vill.

Om planen i stort säger hon att Moderaterna hade velat ha ytterligare 6 miljarder avsatt för vägunderhåll.

Centerpartiets trafikpolitiske talesperson Anders Åkesson anser att det är bra att regeringen vill satsa på järnvägen, men oroar sig för vägarna.

"Satsningen på underhållet av vägnätet är oroväckande lågt", skriver Åkesson i en kommentar och befarar att det främst går ut över landsbygden.

Liberalernas trafikpolitiska talesperson Nina Lundström anser att regeringen borde ha prioriterat mer att få ordning på dagens tågproblem.

– Utvecklingen av transportsystemen är en mycket viktig del för att klara målet att Sverige ska bli världens första fossilfria land, säger Isabella Lövin.

Många projekt väntar

– Det här kommer att bli av. Och det här är bara början, säger Tomas Eneroth.

Den så kallade Sverigeförhandlingen har redan tecknat avtal med kommuner i de tre storstadsregionerna om statlig medfinansiering av satsningar på kollektivtrafik och cykling. Kommunerna har å sin sida åtagit sig att bygga drygt 190.000 bostäder.

Det kommer även avsättas pengar för att analysera förutsättningar för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Analysarbetet beräknas pågå mellan 2018 och 2020.

Däremot finns inga beslut i planen om hur det blir med satsningen på nya höghastighetståg. Den frågan förhandlas just nu mellan de rödgröna partierna och Allianspartierna.