Innovation

Svensk monitor håller koll på hjärtat

Den egna pulsen går lätt att räkna själv. Men personer som ligger i riskzonen för hjärtproblem kan få hjälp med mer avancerade metoder.

Publicerad

För den som inte bara vill få hjälp via sjukvården har det de senaste åren lanserats en rad produkter för hemmabruk. Nu vill det svenska medicintekniska företaget Coala Life ta det ett steg längre med sin nya hjärtmonitor. Den analyserar både hjärtslag och hjärtljud, och har ett system med inslag av självlärande för att anpassa analysen till individuella förutsättningar.

– Allas hjärtan är unika. Systemet märker när det är något som avviker från det normala. Det blir också smartare och smartare med tiden, säger Philip Siberg, vd för Coala Life.

Hjärtmonitorn består av en mätare som hålls mot bröstet i en halv minut. Den registrerar EKG och är samtidigt ett digitalt stetoskop. I nästa steg trycks tummarna mot mätaren för att ta EKG även på det sättet.

Att registrera hjärtljud på ett bra sätt är svårare än man kan tro, enligt Philip Siberg.

– Det har en låg frekvens, och det är mycket som stör, som andra ljud inne i kroppen. Tekniken bygger på konventionell teknik som har digitaliserats och utvecklats för att vara snabb och enkel att använda. Sensorerna mäter på de elektriska och mekaniska egenskaperna i hjärtat.

Datan skickas trådlöst till ett molnbaserat system där den analyseras direkt med hjälp av algoritmer, och resultatet skickas till mobilen via en app.

– Systemet analyserar och identifierar olika typer av rytmrubbningar och det sker en klassificering i tolv kategorier, som förmaksflimmer, dubbelslag och hjärtrusning, säger Philip Siberg.

Målgruppen är personer som av någon orsak vill ha koll på sitt hjärta – som har hjärtproblem i släkten, har en sjukdomshistoria eller känner allmän oro för hur hjärtat mår.

– Det är sedan lättare att ha en diskussion med en läkare om det det här underlaget finns.

Se film om hur monitorn fungerar här:

Företaget har skapat en rådgivningstjänst som prenumeranter får ta del av. Om hjärtmätaren ger indikation på att något är avvikande går det att ringa och prata med en hjärtsjuksköterska, som också har tillgång till de personliga mätresultaten via webben.

Coala Life startades 2004 av en grupp läkare, ingenjörer och personer med it-bakgrund. Målet var att hitta sätt att göra hjärtat tillgängligt digitalt. Först var fokuset en produkt att använda inom sjukvården, men i stället blev det en produkt som riktar in sig på en privat användare.

Under tio år bedrevs forskning, och för två år sedan fick företaget finansiering för att utveckla en konsumentprodukt.

– När vi har suttit med tänkbara användare har vi förstått att enkelheten är viktig. Den måste vara otroligt användarvänlig, säger Titti Lundgren, marknadschef på Coala Life.

Monitorn är klassad av Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt. Priset för en enhet blir nära 1 300 kronor.

Nästa steg för företaget är att använda den data som alla användare bidrar med för att utveckla algoritmerna. Man vill också utveckla nya produkter inom samma område, till exempel en digital blodtrycksmätare.

– Vi bygger världens första strukturerade databas med EKG och hjärtljud, och vi tror att vi kan dra nytta av datan. Målsättningen är att kunna bidra till forskningen, säger Philip Siberg.

Tre olika slags hjärtmätare för hemmabruk

Appar: Använder telemetriteknik för att mäta hjärtslag via fingret, som hålls mot mobiltelefonens kamera. Andra lösningar bygger på att fingertryckssensorer fästes på telefonen. Registrerar och gör viss analys av hjärtslagen.

EKG-mätare för hemmabruk: EKG:t mäts mellan två fingrar, mot bröstet, eller med tryck av tummarna. Registrerar hjärtrytm och gör snabbanalys om den är oregelbunden.

Coala: En monitor som både är en EKG-mätare och ett stetoskop. Analyserar mätningarna och sammanställer resultat efter att personen har svarat på några personliga frågor.