Innovation

Hjärnan sparar i JPG

Filformatet .jpg kan komprimera en bildfil avsevärt utan att ögat uppfattar skillnaden i bildens kvalitet. Hjärnan arbetar på samma sätt.

Publicerad

Människans hjärna tar emot ett massivt flöde av synintryck. Ur detta sållas guldkornen som komprimeras för att ta mindre plats. Nyckelinformationen som krävs för att minnas en bild sparas och resten får hjärnan klara sig utan.

Neurobiologer från Johns Hopkins universitet i Baltimore har upptäckt att krokiga former prioriteras högre än andra. Nervcellerna som registrerar information från ögonen reagerar med starkare nervimpulser på synintryck som innehåller tydliga vinklar och djupa kurvor. Det är med andra ord främst de krökta detaljerna av det vi ser som sparas.

Förklaringen till att skarpa former prioriteras framför jämna är enligt forskarna att släta former är vanligare i naturen. En respons som bygger på att känna igen det ovanliga framför det vanliga är resurssnålare än det omvända. Professor Ed Connor, som leder projektet, hänvisar också till psykologiska experiment som visat att människor ofta kan känna igen tecknade föremål vars raka linjer har raderats. Att identifiera samma föremål när de krokiga formerna saknas har visat sig vara betydligt svårare.

Forskningsresultaten visar också att hjärnan även komprimerar känselintryck på ett liknande sätt.