Innovation

Ny hiv-forskning ändrar synen på sjukdomen

Forskarna menar att deras resultat tyder på att tidig behandling bör sättas in för alla hiv-patienter, inte bara de med hiv-1. Foto: AP Photo/Bikas Das/TT
Forskarna menar att deras resultat tyder på att tidig behandling bör sättas in för alla hiv-patienter, inte bara de med hiv-1. Foto: AP Photo/Bikas Das/TT

En studie gjord vid Lunds universitet visar att hiv-2 är allvarligare än man tidigare trott. Tidigare har den setts som en mildare variant av hiv, men nu kan man visa att på lång sikt har den samma utveckling som den vanligare hiv-1.

Publicerad

Forskarna menar att deras resultat tyder på att tidig behandling bör sättas in för alla hiv-patienter, inte bara de med hiv-1.

– Många kliniker som behandlar hiv-2-patienter har varit tveksamma till om de ska sätta in behandling eller inte. Vi visar här att man bör sätta in behandling från dag ett. Det förändrar sättet vi ser på hiv-2 som sjukdom, säger Joakim Esbjörnsson, forskare i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet.

"De allra flesta kommer dö"

Studien är den första som visar tillförlitliga uppskattningar av tiden från hiv-infektion till aids eller hiv-relaterad död för hiv-2. De har följt upp en studie som gjordes i Guinea-Bissau mellan åren 1990 och 2013, där 4|700 individer ingick. Resultatet tyder på att betydligt fler av de som infekteras av hiv-2 utvecklar och dör i aids än man tidigare trott. Personer med hiv-2 utvecklar hiv-relaterade infektioner och aids på nästan identiskt sätt som de med hiv-1. Skillnaden är att det tar längre tid.

– De allra flesta hiv-2-infekterade individer kommer att utveckla aids och dö av sin sjukdom. Det har man inte känt till tidigare, säger Joakim Esbjörnsson.

För korta studier

Tidigare har man trott att en stor del av de med hiv-2 når normal livslängd, utan hiv-relaterade komplikationer, även utan behandling. Medan de med hiv-1 i 98 procent av fallen utvecklade aids.

– Den stora skillnaden mot tidigare studier är att de baserats på mycket kortare uppföljningstider, och eftersom viruset utvecklar aids relativt långsamt, har man inte kunnat se sambandet, säger Joakim Esbjörnsson.