Karriär

Hitta din karriärtyp

Fyra olika karriärstyper - vilken är du? Grafik: Jonas Askergren
Fyra olika karriärstyper - vilken är du?
Grafik: Jonas Askergren

Det du gör är inte nödvändigtvis den du är. Ett test kan avslöja dina inre drivkrafter och ge svaret på vilken karriärtyp du egentligen är.

Publicerad

Det du gör, det du vill göra och vad omgivningen har för förväntningar på dig. Det är grunden för din arbetssituation.

Det är så lätt hänt att man gör som omgivningen tycker. Väljer yrke, jobb, inriktning, blir chef. Men det du arbetar med kanske inte stämmer med dina inre drivkrafter.

De förändras inte lika gärna av yttre faktorer. Därför är risken stor att du hamnar fel, om du inte förstår dina drivkrafter. Det kanske kommer fram i medarbetarsamtalen att du vill något mer. Men ofta saknar både chefer och medarbetare en teknik för att ta reda på vad som behöver bli annorlunda.

Det är här Karriärmodellen kommer in i bilden. Modellen har utvecklats av amerikanerna Michael J Driver och Kenneth R Brousseau och svenskarna Rikard Larsson och Katarina Kling. Tillsammans har de grundat Decision Dynamics, som ska hjälpa individer och organisationer att hitta rätt samspel. Det kan vara när en organisation står inför stora förändringar, till exempel strategiska skiften, som att gå från reglerad till konkurrensutsatt marknad.

- Vitsen för mig som person är att förstå vem jag själv är och inte bry mig om vad omgivningen tycker. Jag får också en ökad medvetenhet om att andra kanske inte tänker som jag, säger Ingela Goteman, som är certifierad coach på Decision Dynamics i Lund.

- Om du inser att du är på fel plats måste inte det nödvändigtvis innebära att du måste byta yrke eller ens arbetsplats. Det kan räcka med en ny inriktning på jobbet eller nya arbetsuppgifter. Grundidén är att både du och arbetsgivaren tjänar på att du får utlopp för det som motiverar dig, för då gör du ett bättre jobb.

Utgångspunkten är att personalen är den bästa resursen och att den måste utvecklas, säger Ingela Goteman.

- För mig som chef kan det bli en aha-upplevelse. Jag kan lära mig att hantera att vi är olika. Förhoppningsvis kommer jag att kunna bemanna organisationen så att den får mest kraft om jag förstår karriärtyperna omkring mig.

- Men kom ihåg att modellen handlar om arketyper, inte individer. Som person är man ju alltid en unik kombination av allting.

Hoppjerka eller försiktighetsnisse? Hitta din typ:

Den episodiska riktar sig åt alla håll. ”Hoppjerka”
Vill göra sådant den aldrig gjort förut. Rör sig fritt, behöver inte bygga sin karriär på gamla meriter. Jobbar helt självständigt inom givna ramar. Vill till exempel få förtroendet att ta fram en ny teknik utan alltför mycket regler.
Vasst: Otroligt mycket energi vid utmaningar. Nyfiken. Vågar pröva nytt. Väldigt litet behov av stabilitet. Öppen. Fantastiskt flexibel i det korta perspektivet. Tittar runt hörnet.
Kasst: Inte så uthållig som omgivningen skulle önska. När episodikern inte känner motivation dalar energin snabbt.

Den utvidgande breddar sig. ”Försiktighetsnisse”
Nya fält, angränsande branscher. Tar chanser som uppstår längs vägen utan någon speciell plan, söker sig fram. Efter 4–5 år vill den utvidgande göra något annorlunda. Det kräver mod eftersom den inte vet vad nästa steg är, utan bygger sin spelplan själv.
Tar med sig sin kunskap in i nästa område. Viktigt att använda sitt kunnande – inte kunskaperna i sig.
Vasst: Modig, vågar pröva nytt. Bred kunskap. Människoinriktad. Utvecklingsorienterad.
Kasst: Saknar fokus och för försiktig, kan omgivningen tycka. Behöver teamet, står inte stark ensam. Otydlig i termer av vad man vill uppnå.

Den linjära vill uppåt. ”Karriärist”
Vill ha ansvar. Gör det vi vanligen kallar karriär. Och det ska gå snabbt, 2–3 år, sedan behövs mer makt och inflytande. Den linjära har idéer att förverkliga och vill ha mandat. Prestations- och tävlings-inriktad, gillar att mäta sig med omgivningen. Får bekräftelse genom befordran.
Vasst: Målinriktad. Beredd att satsa. Ser hela tiden utvecklingsmöjligheterna.
Kasst: Streber, tycker omgivningen. Offrar sig för karriären, kan bli alltför upptagen av den. Glömmer individen, har verksamhetens bästa för ögonen snarare än medarbetarnas. Bestämmer utan att ha kunskaperna.

Experten söker sig på djupet. ”Fackidiot”
Identifierar sig med sitt yrke, vill öka sin kompetens och fördjupa sig. Fokuserar på ett område. Förändrings-orienterad i sitt eget område men inte utanför. Standard-bilden av teknikern.
Vasst: Stabil. Uthållig. Brinner för sitt ämne. Noggrann. Erfaren. Kunnig på djupet in i minsta detalj.
Kasst: Fackidiot, säger omgivningen. Enkelspårig, ser inte helheten. Oengagerad i frågor runtomkring. Obenägen till förändring i sig, vill vara säker på att förändringen leder till något, vill ha rätt från början, inte pröva sig fram. Tungfotad, kan tyckas.