Premium

Det gröna avdraget för hembatteri bara om du lagrar egen el

Huset som Åsa Johansson skulle vilja utrusta med ett hembatteri. Foto: Privat
Huset som Åsa Johansson skulle vilja utrusta med ett hembatteri. Foto: Privat

Det gröna skatteavdraget för inköp av hembatterier gäller bara om det också installeras en elproduktionsanläggning i huset. Det upprör Åsa Johannsson i Stockholm: ”Batterier är ett sätt att göra Sverige mindre sårbart”.

Publicerad

Åsa Johansson bor till vardags i en lägenhet i Stockholm men har nyligen ihop med sin syster ärvt pappans villa på Färingsö. Huset är byggt på 1960-talet och inte särskilt energieffektivt. Förra året, när pappan fortfarande bodde i villan, landade elkostnaden en månad på 15 000 kronor.

– Då fick jag och min syster hjälpa till med extra pengar. Sedan kom ju elbidraget senare så då blev det lite bättre, berättar hon.

Åsa Johansson. Foto: Privat
Åsa Johansson. Foto: Privat

Nu har systrarna dragit ner på värmen och stängt av så mycket elanvändning som möjligt. Men Åsa Johansson har börjat fundera på möjligheten att installera ett hembatteri. Då skulle batteriet kunna laddas från elnätet när elen är billig och sedan kan huset använda el från batteriet när elen från elnätet är dyr.

”Ett sätt att göra Sverige mindre sårbart”

Men några solceller på taket finns inte.

– Visst kan vi skaffa det, men det blir en extrakostnad. Dessutom verkar det inte gå att få tag på solceller nu, det är sådana köer, säger hon.

Det ökade intresset för solceller är något som även branschföreningen Svensk solenergi har vittnat om. Det gör att väntetiderna för installationer är långa.

Åsa Johansson är aktiv i Frivilliga Resursgruppen, som organiseras av MSB, och tänker mycket på krisberedskap. Hon ser hembatterier som ett sätt att öka hushållens uthållighet i händelse av strömavbrott. Dessutom skulle Sverige få en mer utjämnad elförbrukning om fler fick möjlighet att köpa hembatterier, tror hon.

– Då kan ju alla tanka batteriet på natten när elen inte behövs på samma sätt. Batterier är ett sätt att göra Sverige mindre sårbart, säger hon.

Kravet är egen elproduktion

Risken för avsiktlig frånkoppling av elanvändare i vinter på grund av effektbrist har ökat från ”låg” till ”reell” enligt Svenska kraftnät. För att undvika det framhåller den systemansvariga myndigheten just flexibel elanvändning, det vill säga att elanvändning minskas eller flyttas i tid.

Under kalla vinterdagar räknar Svenska kraftnät med att upp emot 600 MW behöver flyttas från morgon- och kvällstimmarna, när behovet brukar vara som störst.

Det gröna skatteavdraget gör det möjligt för privatpersoner som köper hembatteri att få nedsatt pris direkt på fakturan, precis som med rot-avdraget. Avdraget får vara högst 50 procent för installationskostnaden och som mest kan man få 50 000 kronor per år.

Foto: Daimler - Mercedes
Foto: Daimler - Mercedes

Men kravet för att få ta del av avdraget är att batteriet ansluts till en egen elproduktionsanläggning. Så var även den gamla formen av investeringsstöd för hembatterier utformat.

Åsa Johansson tycker att det är märkligt.

”Incitamenten har ökat”

Ny Teknik har frågat Skatteverket, Energimyndigheten och Regeringskansliet varför kravet på egen elproduktion finns men inte fått något tydligt svar.

– Då stödet beslutades hade vi inte de här elpriserna som råder i dag. Stödet handlade då mer om värdet på den egenproducerade elen jämfört med den köpta eller sålda elen, säger Andreas Gustafsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten, till Ny Teknik.

Han håller dock med om att det generellt sett är bra med mer flexibel elanvändning.

– Med dagens elpriser så har incitamenten ökat för alla aktörer, med eller utan egenproducerad el, att se över sin elanvändning i volym och/eller tid. Energilager är ett sätt att flytta sin elanvändning till andra tider, säger han.

”Ju fler batterier desto bättre”

Även Svensk Solenergi tycker att det vore bra om det gröna avdraget kunde ges för hembatterier frikopplat från elproduktion.

Anna Werner, vd Svensk Solenergi. Foto: Daniel Roos
Anna Werner, vd Svensk Solenergi. Foto: Daniel Roos

– Ju fler batterier desto bättre. Det är jättebra om folk köper el när den är billig och säljer när den är dyr, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

I den valenkät som Svensk Solenergi har genomfört är det bara Centerpartiet som uppger att de vill ta bort kravet på egenproducerad el för skatteavdraget på hembatterier.

Grönt avdrag för hembatteri

Intresset för att skaffa hembatterier tycks öka kraftigt. Enligt Skatteverket har 4 754 köpare fått avdraget hittills under 2022, medan 1 583 köpare fick avdrag under 2021.

Det gröna avdraget ges i form av en skattereduktion sedan 1 januari 2021. Före dess gav stödet som ett rent investeringsstöd.

Avdraget får vara höst 50 procent för energilager för egenproducerad el. Som mest kan privatpersoner få 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per person och år.

Endast arbete och material ger rätt till avdrag, inte kostnader för företagets resor eller utrustning.