Innovation

Tejp mot brännskador kan även ge skydd mot havstulpaner

3d-visualisering av påväxten. Till vänster syns silikontejpen med den svampliknande strukturen och till höger en kontrollyta gjord av samma silikontejp men utan svampstrukturen. Foto: Lars Heepe und Dennis Petersen
3d-visualisering av påväxten. Till vänster syns silikontejpen med den svampliknande strukturen och till höger en kontrollyta gjord av samma silikontejp men utan svampstrukturen. Foto: Lars Heepe und Dennis Petersen
Så här ser svampstrukturen ut snett ovanifrån. Observera skalan. Foto: Lars Heepe
Så här ser svampstrukturen ut snett ovanifrån. Observera skalan. Foto: Lars Heepe

En tejp med svampstruktur för brännskador kan få ett nytt användningsområde – som skydd mot havstulpaner på båtar.

Publicerad

Havstulpaner fäster mot fartygsskrov med hjälp av en sorts lim som efterhand bildar en cementliknande struktur, vilket gör vidhäftningen mycket stark. Påväxten medför stora energiförluster eftersom fartygen måste använda mer bränsle. Med jämna mellanrum måste skroven också rengöras.

Giftig bottenfärg är det som typiskt används för att förhindra eller åtminstone fördröja påväxt. Men färgen inverkar negativt på andra organismer i havet.

Det finns metoder för att på fysikalisk väg förhindra att organismer fäster. En stålbåt kan exempelvis blankpoleras. Men de har hittills snarast handlat om att fördröja, inte förhindra.

En ny metod har nu testats av forskare vid universitet i Kiel. Rapporten har publicerats i Journal of The Royal Society Interface och beskrivs i NY Times.

Forskarna använde en sorts tejp av silikon som täcktes med två olika mikroskopiska strukturer, antingen i form av pelare eller av svampar.

Havstulpaner började vid test i Östersjön att växa på båda varianterna, men med en viktig skillnad. På tejpen med pelarna sipprade limmet igenom och fäste mot den underliggande ytan. På den svampliknande strukturen la sig däremot havstulpanens cementliknande lager på toppen av ”svamparna” och trängde inte ner mellan dem.

Forskarna fortsatte sina experiment i Östersjön. De lät de båda strukturerna växa under fyra månaders tid, med veckovisa kontroller. De första sju veckorna märktes ingen skillnad mellan de båda proverna – havstulpaner växte på båda. Men därefter minskade antalet växande varelser på den svampliknande strukturen stadigt tills att de helt försvunnit, förmodligen bortsköljda av vågorna på grund av begränsad vidhäftning.

En segelbåt försågs också med en tejpremsa. Efter sju månader och 2 900 kilometer på Östersjön och Nordsjön hade inte en enda havstulpan slagit rot.

Tejpen nyttjas redan i dag inom sjukvården, främst i ett bandage som används vid brännskador. En av forskarna, Lars Heepe, säger till NY Times att det är möjligt att minska antalet ”svampar” per ytenhet jämfört med vad som krävs i medicinska sammanhang och ändå få ett gott resultat mot havstulpaner.

Påväxthindrande system

Målning med giftig färg är det vanligaste sättet att slippa påväxt. 2014 såldes det i Sverige 56 ton aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar, främst kopparbaserade.

Den aktiva substansen räknas som bekämpningsmedel och måste därför godkännas av Kemikalieinspektionen. Olika färger är tillåtna på Västkusten respektive Ostkusten. För insjöar och Bottniska viken finns inga godkända färger.

Tennorganiska föreningar, TBT, är sedan 2008 totalförbjudna på alla svenska fartyg.

Alternativa metoder till bottennmålning finns och består bland annat av borsttvättning i vattnet, högtryckstvätt ovan vattnet och att spänna skyddsduk under båten när den ligger i hamn. Det finns även metoder där man på liknande vis som i artikeln hindrar påväxt. Högblankpolerat stål kan exempelvis hindra påväxt.

På Östersjökusten sätter sig havstulpanerna bara vid ett par tillfällen varje säsong. En tvätt strax därefter gör att man slipper påväxt resten av säsongen. Det finns en tjänst kallad Havstulpanvarningen

Källa: Transportstyrelsens broschyr "Måla båtbotten – Du har väl koll på reglerna?” samt Havs- och vattenmyndigheten.