Innovation

Chalmersforskare stoppar havstulpaner

Balanus Improvisus, slät havstulpan.
Balanus Improvisus, slät havstulpan.

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har fått 44 miljoner kronor av Mistra för att lösa problemen med havstulpaner på båt- och fartygsskrov.

Publicerad

- Vi satsar först småbåtsmarknaden i Östersjön och långsiktigt på marknaden för de stora fartygen, säger Magnus Nydén, biträdande professor på institutionen för material och ytkemi på Chalmers.
På ett fartygsskrov som är obehandlat fastnar det snabbt alger och olika djur som havstulpaner, musslor och sjöpungar. Dessa små krabater gör att fartygens vattenmotstånd ökar och därmed också bränsleförbrukningen.
Ett obehandlat skrov kan efter bara ett halvår ge så mycket som 40 procents ökning av bränsleförbrukningen. Det är inte enbart ett ekonomiskt problem för de stora rederierna; den ökade bränsleförbrukningen ger också ökade utsläpp av föroreningar till atmosfären.
Anledningen till att Göteborgsforskarna först och främst inriktar sig på småbåtsmarknaden är att dessa båtägare inte har samma krav på hållbarhet hos bottenfärgen som rederierna har.
De senare kräver att färgen ska sitta kvar i 5-6 år på grund av kostnader för dockningar som de annars måste göra för att bli av med havstulpanerna.
- Vi kan inte lova att färgen håller mer än ett år, säger Magnus Nydén.
Projektet för att utveckla nya medel mot havstulpaner går under namnet New marine paint och sedan ett år tillbaka finns tre patent. Då utvecklade Göteborgsforskarna en substans som när den i mycket små mängder tillsattes i en färg visade sig kunna hålla en yta helt fri från havstulpaner.
Patenten baseras på att binda signalsubstansen katemin på olika sätt i färgen. Katemin gör att havstulpanerna blir hyperaktiva och därmed inte fastnar på skrovet.
Arbetet nu går ut på att utveckla ett helt färgsystem för substansen och att utveckla medel mot alla typ av påväxt.
Tre olika legotillverkare ska nu testa 1-årsfärgen och Magnus Nydén tror att det kommer att finnas en färg för småbåtsägare i Östersjön 2008.