Karriär

Hårt jobb utan uppskattning − så hittar du motivationen

Kan det vara läge att göra dig mer synlig och prata med chefen? Foto: Christin Hume/Unsplash
Kan det vara läge att göra dig mer synlig och prata med chefen? Foto: Christin Hume/Unsplash

Slår du nästan knut på dig själv under pandemin för att göra ett bra jobb, men ändå tycks chefen inte se din insats? Här är några strategier för att hantera situationen.

Publicerad

Det kan vara en utmaning att hålla energi och motivation uppe när maximala ansträngningar på jobbet inte uppmärksammas av chefen. I en artikel i Forbes ger karriärcoachen Caroline Castrillon sina bästa tips på hur du kan agera:

Verklighetskoll

Gör en lista över dina prestationer under den senaste tiden. Har du jobbat mer än någon annan under denna svåra tid när de flesta gör sitt yttersta? Är det rimligt att vara missnöjd? Kanske handlar det mer om att du saknar feedback än att du inte värderas. Hör efter med en kollega eller mentor om din förväntning på mer uppskattning är befogad.

Prata med chefen

Har du varit tillräckligt tydlig med dina arbetsinsatser? Planera in ett möte med chefen för att gå igenom dina resultat och hur du upplever situationen. Din chef kan ha varit så upptagen att din frustration inte har märkts. Mötet kan bli ett bra tillfälle att diskutera hur du kan motiveras och fortsätta att utvecklas.

Var mer synlig

Leta efter sätt att lyfta fram vad du och ditt team gör. Ta mer plats under möten. Anmäl dig frivilligt att representera ditt team i avdelningsöverskridande evenemang eller planeringsgrupper. Då får du fler tillfällen att visa upp dig, men glöm inte att även lyfta kollegornas prestationer. Att bli sedd och värderad ökar engagemanget och leder till bättre resultat för alla.

Självmotivation

Även om uppskattning är viktigt kommer inte alltid motivation från yttre bekräftelse. För att utvecklas i karriären måste själva jobbet kännas meningsfullt. Avsätt tid för att dokumentera dina prestationer och se vad du har lyckats med. Försök att berömma och belöna dig själv lite. Fira när du når olika milstolpar.

Överväg en förändring

Att inte känna sig värderad på jobbet kan leda till ökad stress och sämre mående. Om din chef vägrar att ge dig erkännande för prestationer blir det dessutom svårt att utvecklas och avancera. Om situationen inte förbättras, och kostnaden för att stanna blir för hög, kan det vara dags att överväga en karriärförändring. Att göra en förändring kan på sikt gynna din mentala hälsa och ditt välbefinnande.