Innovation

Promenader kan lindra stroke

Foto: AP Photo/Matthias Schrader/TT
Foto: AP Photo/Matthias Schrader/TT

Promenera mera. Det minskar risken att drabbas av stroke – men kan också innebära att en stroke blir mindre allvarlig om olyckan väl är framme.

Publicerad

Ny forskning visar att så lite som en halvtimmes promenad om dagen kan göra stor nytta.

Det är sedan tidigare känt att fysisk aktivitet skyddar mot stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Att vara vältränad har också visat sig hjälpa mot de allvarligare formerna av stroke.

Enligt en ny svensk studie kan dock även vanliga promenader minska riskerna för att en stroke ska bli allvarlig.

– Jag trodde inte att vi skulle hitta att promenader, alltså en lägre mängd fysik aktivitet, också skulle ha effekt, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, som är professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Det var en positiv överraskning för oss att det räcker med 30-35 minuter om dagen.

Motion i vardagen

Studien, som publicerats i tidskriften Neurology, bygger på uppgifter om 925 strokepatienter som vårdats på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hur allvarlig stroke som patienterna hade drabbats av har jämförts med i vilken utsträckning de varit fysiskt aktiva innan de drabbades av sjukdomen.

Det visar sig att risken för att en stroke blir allvarlig är hälften så stor för personer som promenerar minst fyra timmar i veckan jämfört med för personer som är fysiskt inaktiva. Det tycks dessutom vara lika fördelaktigt med lätt fysisk aktivitet som att motionera måttligt, det vill säga raska promenader eller löpning.

– Vardagsmotionen är viktig att lyfta fram, att den gör nytta. Den kan förebygga, men gör också nytta när man väl blivit sjuk.

– Man behöver inte gå 30-35 minuter på en gång heller, utan man kan göra det i omgångar.

Psykisk påfrestning

Stroke drabbar drygt 25.000 personer i Sverige varje år och leder ofta till bestående fysiska besvär. Men sjukdomen är också förknippad med en stor psykisk påfrestning, berättar Katharina Stibrant Sunnerhagen.

– Ångest är vanligare än vad många tror. Man är rädd för att röra sig, rädd för att åka på semester, rädd för väldigt mycket helt enkelt, säger hon.

– Därför är det viktigt även i bemötandet av patienterna, att man lyfter fram att fysisk aktivitet faktiskt hjälper.