”Sverige behöver mer digitalisering”

2016-12-09 17:14  

KRÖNIKA. Den svenska tillverkningsindustrin står inför många utmaningar, skriver Ove Leichsenring.

Dels ett kontinuerligt ökat kostnadstryck på grund av ökad global konkurrens, dels marknadens krav på ständigt växande produktmångfald, varierande volymer och snabba leveranser. Allt detta kräver högflexibla automatiska och digitala produktionsprocesser med mycket snabba omställningstider.

Tyvärr går digitaliseringen och automatiseringen i små- och medelstora svenska industriföretag (SMF) för långsamt. Ska Sverige hålla takten med våra konkurrentländer behöver både regeringen och företagen själva satsa mer på digitalisering.

Enligt statistik från Eurostat befinner sig bara 11 procent av de svenska företagen på en avancerad nivå vad gäller digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 17 procent. 

Även den senaste statistiken från International Federation of Robotics (IFR) visar på samma trend, där dessa företag halkar ner i den internationella automatiseringslistan mätt i antal industrirobotar. Eftersom SMF utgör mer än 90 procent av alla tillverkande företag i Sverige, utgör den låga digitaliseringsnivån ett hot mot Sveriges internationella konkurrenskraft.

En orsak till detta kan vara att industrin själv tycker att man har en hyfsad automation och digitaliseringsnivå och inte behöver göra så mycket mer, men då bortser man från det ­faktum att förändringstakten går mycket snabbt i våra viktigaste konkurrentländer. Andra för­klaringar är bristande upphandlingskunskaper, outbildad personal samt avsaknad av lösningar för små tillverkningsserier med många varianter eller finansieringssvårigheter.

För att komma ifatt bör den första åtgärden vara att företagsledningen lyfter upp digitaliserings- och automatiseringsfrågorna tydligt på agendan. Börja analysera grundläggande ”hygienfaktorer” i företaget, till exempel behovet av personalutbildningar och att skapa långsiktigt hållbara produktionsprocesser där alla lösningar baseras på värdeskapande och kundvärde utifrån ett lean-perspektiv.

Den nya tekniken som är tillgänglig i dag sänker också automationsbarriärer och möjliggör automatisering av tillämpningar som tidigare ansetts vara alltför komplicerade eller kostsamma.

För att få fart på digitalisering och automation i sina produktionsprocesser behöver de små och medelstora företagen handgriplig hjälp med kunskaper och lösningsförslag. Därför är det glädjande att regeringen nu gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla metoder och projekt för att öka digitaliseringen och automatiseringen i dessa företag, även om mer sannolikt kommer att behövas.

Det finns bra förebilder, såsom Robotdalens automationsprogram ”Robot Till Tusen ” som genomförts mot SMF i Mälardalen. I vårt södra grannland Danmark har ett flertal liknande program genomförts under flera år. Deras målmedvetna satsning har lyft Danmark till en tredjeplats globalt efter Korea och Japan räknat i robottäthet per 10 000 anställda i tillverkningsindustrin, om man exkluderar fordonstillverkarna. Sverige ligger på sjätte plats i samma statistik, enligt IFR.

Det danska exemplet visar att det går. Svensk ­industri ligger efter just nu, men vi har en lång och stolt tradition av framgångsrikt företagande, och jag är övertygad om att vi kan komma tillbaka. Men då behöver vi mer digitalisering och mindre snack.

Ove Leichsenring, associerad partner Robotdalen och medlem av tankesmedjan Automathink.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt