Svenska rfid-experter i tågprojekt för nio miljarder

2017-12-15 08:09  

EU satsar nio miljarder kronor på järnvägsforskning i projektet Shift2Rail, som ska stärka industrin och utveckla järnvägssystemet. Svenska IT-konsulterna Learningwell deltar som rfid-experter.

Shift2Rail är ett EU-projekt som ska ”ta ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa”, och pågår fram till 2020. Den svenska delen av projektet leds och koordineras av Trafikverket.

Learningwell, som länge varit strategiska rådgivare till Trafikverket, är inkopplade som experter kring rfid-utveckling, systemutveckling och tester under hela Shift2Rails projekttid.

– Vi och Trafikverket har ett långt förflutet, men det är lika roligt varje gång vi kopplas in på uppdrag av den här storleken, säger Thomas Slånmark, vd för Learningwell West i Karlstad.

Målet är att stärka den europeiska industrin, skapa jobb och utveckla framtidens järnvägssystem. I en flerårig plan har EU och deltagande länder lagt fast vad som ska göras inom sex innovationsprogram: kostnadseffektiva tåg, trafikledning, infrastruktur, informationsteknik, hållbar godstrafik och övriga gemensamma frågor.

Sverige ska också bidra till att utveckla infrastruktur som är självreparerande med hjälp av nya material och ny teknik. Man vill även effektivisera järnvägstransporterna genom utveckling av godståg som använder mindre spårkapacitet än idag.

Learningwell ska fokusera på hur ökad insyn kan optimera transportflödet.

– Vår del handlar om att utveckla och automatisera framtidens transportterminaler genom exempelvis intelligenta kameror och rfid-läsare. Vi ska utvärdera hur den här tekniken kan effektivisera arbetet på terminalerna. Exempelvis genom kameror med automatisk igenkänning av containrar på tågvagnarna, en teknik som delvis är beprövad från lastbilssektorn, säger Thomas Slånmark.

Rfid-tekniken är till delar redan i bruk på den svenska järnvägen.

– Trafikverket har sedan tidigare satt upp omkring 300 rfid-läsare, och många järnvägsoperatörer taggar sina vagnar. Vi ska sätta taggar på vagnar som går en slinga från en terminal till en annan, och sedan läser man av informationen. Poängen är att man kan se vad som kommer och i vilken ordning, för att rationalisera och förenkla godshanteringen, säger Thomas Slånmark.

Dessutom är det idag svårt att veta exakt när godstågen kommer att anlända en godsterminal. Vagnar kan gå sönder under transporten, eller försenas av problem längs spåren. Genom att med rfid-teknikens hjälp i varje ögonblick veta exakt var vagnarna är, kan terminalerna optimera sina flöden utifrån det.

Det här är Shift2Rail

Shift2Rail fokuserar på forskning, innovation och marknadsdrivna lösningar, och vill snabba upp införandet av nya och avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster.

Förväntade nyttor av projektet är:

- Minskade livscykelkostnader för järnvägstransporter med 50 procent, genom reducerade kostnader för utveckling, byggande, underhåll och drift, samt genom ökad energieffektivitet.

- Fördubblad kapacitet i spåren.

- Ökad tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent. Total budget för projektet är nio miljarder kronor, varav Sverige bidrar med två procent.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt