Smältverket i Rönnskär växlar upp

2018-12-07 06:30  

Boliden investerar 350 miljoner kronor i kopparsmältverket Rönnskär utanför Skellefteå. Satsningen ska öka kapaciteten att behandla råvara med tolv procent.

Under 2019 och 2020 ska Boliden bygga ut Rönnskärs konverterhall, där råkoppar framställs ur gruvkoncentrat och återvunnet material, samt svavelsyraverket där man hanterar gaser och framställer svavelsyra vilken säljs som biprodukt. Detta ökar kapaciteten att behandla råvara med tolv procent från 2021, då den nya kapaciteten beräknas kunna tas i drift.

– I grund och botten handlar det om en flaskhalsinvestering. De här delarna av kedjan har satt ett tak för hur mycket vi kan producera, och genom den här investeringen blir vi mer konkurrenskraftiga. Vi kommer att kunna ta hand om mer material till lägre enhetskostnad, och dessutom förbättrar det miljöprestandan och låter oss utnyttja materialet på ett bättre sätt, säger Bolidenkoncernens kommunikationschef Klas Nilsson.

Satsningen är en del av ett pågående investeringsprogram, som inleddes 2015 och väntas pågå till 2020. Boliden investerar bland annat 650 miljoner kronor i ett djupförvar 300 meter ner i berggrunden under Rönnskär, där upp till 400 000 ton farligt processavfall ska kunna deponeras. Materialet ska sedan säkras med en förslutning som ska hålla i tusentals år, utan underhåll eller övervakning.

Läs mer: Inresol varvar upp 200 år gammal stirlingteknik

De satsar också 750 miljoner kronor på en ny lakningsanläggning, för att kunna utvinna mer metall ur restmaterial vid anläggningen. Samtidigt reduceras mängden avfall som behöver deponeras i det nya djupförvaret.

Lakningsanläggningen beräknas årligen kunna upparbeta upp till 50 000 ton lagrade och fallande restprodukter (främst rökgasreningsstoft, gasreningsslam, samt historiskt restmaterial som idag ligger i lagerplatser på verksområdet).

Därutöver har beslut fattats om att ersätta befintlig slaggkross, med syfte att förbättra möjligheterna att återföra slaggprodukter till processer både på Rönnskär och i Bolidenområdets anrikningsverk.

– Alltihop handlar om att ta smältverket vidare i den rådande konkurrenssituationen, sammanfattar Klas Nilsson.

Så satsar Boliden på svavelsyraverket Rönnskär

Boliden satsar 350 miljoner kronor på konverterhallen och svavelsyraverket vid kopparsmältverket Rönnskär, vilket väntas öka kapaciteten att behandla råvara med tolv procent. Kapacitetsökningen ska driftsättas i början av 2021.

Satsningen följer det pågående investeringsprogrammet i djupförvar samt lakningsanläggning om totalt 1,4 miljarder kronor, vilka beräknas stå klara till 2020.

Under 2017 producerade Boliden Rönnskär 219 000 ton koppar, 505 000 ton svavelsyra, 28 000 ton bly, 34 000 ton zinkklinker, knappt 485 000 kilo silver och drygt 13 100 kilo guld.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt