Slutslösat på pappersbruket

2014-10-01 09:20  

Pappersbruken står inför stora utmaningar med att minska energiåtgången. Hallsta Pappersbruk har investerat i ett system som tar vara på värme från produktionen till inkommande varmvatten.

I slutet av maj stängdes fastbränslepannan i Hallsta Pappersbruks ångcentral på grund av ålder och krävande underhåll. Det innebar att man slutade elda med bark och bioslam för att producera varmvatten och ånga till tillverkningsprocessen.

Nu tar man i stället vara på den värme som skapas i tillverkningen.

Pappersbruket har jobbat med ett större omställningsprojekt för att spara energi, med en budget på 200 miljoner kronor.

Bruket ska klara sig utan panna för fossilt eller fast bränsle.

– Med tanke på förhållandet mellan insatser och besparingspotential, räknar vi med att hela investeringen för värmeåtervinningsdelen har betalat sig inom kort, säger Michael Rätsep, projektledare för värmeåtervinningen.

– För att säkra brukets framtid är dessa åtgärder nödvändiga. En investering i en ny fastbränslepanna skulle bli alltför kostsam, fortsätter han.

Den ånga som behövs i produktionen används bland annat för att värma upp pappersmaskinernas torkpartier. Denna ånga genereras nu i massafabriken där man tar till vara den värme som alstras när granflis värms och mals i raffinörer till det man kallar TMP (thermo mechanical pulp). Processtemperaturen i massasystemet är 75–80 grader.

– För att till vara den värme som hittills gått i processavlopp och kylts bort, före biorening, så samlar vi upp de varma avloppsströmmar vi kan och värmeväxlar dessa mot kemiskt renat vatten för att göra varmvatten. Detta innebär omfattande rör- och pumpinstallationer, säger Michael Rätsep.

Hallsta har anlitat Orab Entreprenad från Gävle som haft 14 man stationerade på pappersbruket under större delen av projektet som tog sin praktiska början i juni 2013.

Eftersom behovet av pappersmassa varierar, och TMP-processen inte är i gång kontinuerligt, behövs ett system för ång- och varmvattengenerering även under dessa tider. Ång- och varmvattenbehovet kommer också att variera och vara större på vintern än under sommaren.

– Av de här anledningarna har vi numera två elpannor med en sammanlagd installerad effekt på 100 MW i ångcentralen, förklarar Michael Rätsep.

Elpannorna kommer bara att vara i drift korta stunder under året. Resten kommer att täckas av återvunnen ånga.

Förutom behoven av ånga till pappersmaskinerna är vatten en viktig råvara vid all papperstillverkning. Vattenförbrukningen vid Hallsta Pappersbruk ligger i dag på cirka tolv kubikmeter vatten per minut.

– Inkommande vatten till bruket håller vintertid cirka fyra grader, säger Michael Rätsep. Det nya är att vi förvärmer vattnet med spillvärme från torkpartierna så att det vatten vi tar in håller 35 grader året runt.

För att få det vatten som pappersmaskinerna kräver fortsätter det sedan genom tre nya värmeväxlare. Här värms och lagras vattnet innan det, efter ytterligare en värmeväxling, återgår till maskinerna vid 52 grader som är deras arbetstemperatur.

Karaktäristiskt för all pappers­industri är att det ryker och pyser över taken. Det allra mesta som går ut den här vägen är vattenånga, det vill säga överskottsenergi, men för Hallsta Pappersbruks del är det slut med det.

– Värmen och energin finns redan innanför våra staket, det gäller bara att fånga in den, säger Michael Rätsep som räknar med nya projekt för att effektivisera den energikrävande produktionen.

– Det gäller att utnyttja överskottsenergin och få tillbaka den in i processen igen. Här finns stora besparingar att göra, säger han.

Hallsta Pappersbruk

Läge: Hallstavik vid Upplandskusten.

Ägare: Holmen AB.

Råvara: Granmassaved.

Process: TMP-massa.

Produkter: Magasins- och bokpapper.

Kapacitet: 550 000 ton/år.

Anställda: Cirka 400.

Olle Anderstam

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt