”Satsa på företagsklimatet”

2017-11-23 17:21  
Stefan Gustafsson Ledell är sektorchef Industri Elmia AB och tf ordförande i tankesmedjan Automathink.

GÄSTRÖNIKA. Industriella program i all ära – de innovativa små- och medelstora företagen som står för tillväxt och nya arbetstillfällen nås inte av insatserna, skriver Stefan Gustafsson Ledell från tankesmedjan Automathink.

Industrins återtåg står högt upp på den politiska agendan och det finns otroligt många företag i många olika branscher med en enorm såväl vilja som teknikhöjd. Detta gäller framför allt de små- och medelstora företagen.

Varför får då inte Sverige som industri- och produktionsland den utväxling som vi borde få, när vi nu både har en nyindustria­liseringsstrategi och det görs breda satsningar på olika typer av industriella program? Det är en viktig fråga att ställa sig och här krävs såväl självkritik som förmåga att ta nya tag med friska idéer.

Det är inte nödvändigtvis fel att skapa finansiella program och det är viktigt att vi skapar förutsättningar för ett industriellt klimat i Sverige. Men vem engagerar sig i programmen och vem är det som tar emot medlen? Är det de innovativa små- och medelstora företagen, de som står för tillväxt och nya arbetstillfällen? Svaret på den frågan är nej. Här krävs en förmåga till ansvarstagande och nyprövning inför framtiden hos såväl företag som politiker.

Det är ofta svårt att lyfta blicken, att ta till sig ny teknik, att anställa den kompetens som behövs, att hantera alla dagliga produktionsutmaningar. Men vad är alternativet? Här krävs fler aktörer med rätt ”mindset”. Omvärlden står inte still och det finns många som kan tala om vad som sker i omvärlden, vilka trender som vi står inför. Men det är bara det enskilda företaget som kan tala om vad detta betyder för den egna verksamheten, vilka strategier företaget behöver framåt och vilka åtgärder som krävs för att ta sig i den riktningen.

Det finns många goda exempel på företag som har genomgått denna resa. Vad är deras framgångsrecept? Några nyckelfaktorer är att de har en tydlig och långsiktig strategi, de väljer fokus och inte minst väljer bort, de avsätter resurser för utveckling och har kompetens att agera, de arbetar proaktivt som strategiska partner åt sina kunder, de är teknologiskt aggressiva, det vill säga har en symbios mellan ”technology push och technology pull”.

I stället för att satsa på byråkratiska myndighetsprogram och kunskapsspridningsuppdrag är det därför rimligt att ställa sig frågan: Hur kan vi komma närmare företagen? Hur kan satsningarna nå fram samtidigt som företagen kliver fram och positionerar sig i utvecklingsfrågan? Och om det inte går att göra tillräckligt specifika satsningar, hur kan det generella företagsklimatet bättras såväl nationellt som regionalt?

Stefan Gustafsson Ledell är sektorchef Industri Elmia AB och tf ordförande i tankesmedjan Automathink.

Ny Teknik redaktion

Mer om: Tillväxt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt