Hållbar industri

Nu har krisen nått Lappland

LKAB investerade 4 miljarder kronor i det nya pelletsverket i Malmberget. Det blev klart för drygt ett år sedan. Foto: LKAB
LKAB investerade 4 miljarder kronor i det nya pelletsverket i Malmberget. Det blev klart för drygt ett år sedan. Foto: LKAB
Så här ser det ut inuti pelletsverket. Järnmalmen har malts ned till ett fint grus som sedan sitras till kulor med hög järnhalt och definierade egenskaper. Foto: LKAB
Så här ser det ut inuti pelletsverket. Järnmalmen har malts ned till ett fint grus som sedan sitras till kulor med hög järnhalt och definierade egenskaper. Foto: LKAB

De stora gruvsamhällena i norra Sverige såg länge ut att kunna gå oberörda genom lågkonjunkturen. Men nu har krisen nått även norr om Polcirkeln. LKAB stänger det nya pelletsverket i Malmberget i fyra månader.

Publicerad

Färre order gör att den statliga gruvjätten LKAB stänger flera av sina pelletsverk under vintern och våren.

Därmed förlorar entreprenörer och visstidsanställda sina jobb, men ännu har inte LKAB varslat några fast anställda.

Detta händer nu:

1. Pelletsverket MK3 i Malmberget stoppas i cirka fyra månader från den 1 december 2008.

2. Pelletsverket i Svappavaara stoppas efter nyår och hålls stängt till slutet av maj.

3. Produktionen i andra pelletsverk stannar kortare perioder under våren 2009.

- Marknadsbilden har förändrats dramatiskt den senaste månaden, säger LKABs vd Ola Johnsson i ett pressmeddelande.

- Läget är svårbedömt och våra kunder skär ned mycket kraftigt den närmaste framtiden. Vi måste anpassa oss kortsiktigt, samtidigt som våra långsiktiga investeringsplaner ligger fast, säger han.

Drar åt svångremmen
Tyngdpunkten i den planerade produktionsminskningen ligger under första kvartalet 2009. En konsekvens av produktionsneddragningarna vid pelletsverken är att visstidsanställda och entreprenörer inte får förlängda kontrakt.

De fast anställda vid de stoppade verken omdisponeras inom företaget, samtidigt som nyanställningar begränsas till ett minimum och utbildningssatsningar intensifieras, meddelar LKAB.

- Nu måste vi ställa om från rekordvinster till extrem kostnadsmedvetenhet i hela bolaget, säger Ola Johnsson.

Rekordvinst för LKAB
LKAB har dragit in gigantiska vinster under den långa högkonjunkturen för järnmalm - och också investerat gigantiska summor i nya anläggningar.

Alla tiders vinstrekord satte man i niomånadersrapporten i slutet av oktober med 9,8 miljarder kronor i vinst på bara nio månader. Det var dubbelt så mycket som året innan.

Efter skatt blev det 6,9 miljarder kronor i ren vinst.

Jätteinvesteringar i gruvor och pelletsverk
LKAB har gjort stora aktieutdelningar till ägaren staten men också plöjt ned mycket i sin egen verksamhet.

Det nya anriknings- och pelletsverket i Malmberget, som togs i drift för två år sedan, kostade 4 miljarder kronor.

Det nya anriknings- och pelletsverket i Kiruna, som togs i drift i höstas, har kostat 7 miljarder kronor.

I Malmberget håller man nu på att anlägga en ny huvudnivå i gruvan på 1 250 meter. Investeringen går på 4 miljarder kronor.

I Kiruna har man nyss beslutat att invester 12,5 miljarder kronor i en ny huvudnivå på 1 365 meter.

Lika mycket uppskattas den långsiktiga kostnaden för att flytta de delar av Kiruna stad som ligger i riskzonen när man ska följa den stora malmkroppen längre ned i underjorden.

Gruvorna i Kiruna och Malmberget går in i klassen "världens största underjordgruvor".