Experterna: Industrin behöver flexibel automation

2019-11-08 16:00  

AUTOMATIONSNÄSTET. Trenden i industrin är att produktionsmixen går från hög volym och låg mix till hög mix och låg volym. Det ställer nya krav på större flexibilitet i användningen av automationstekniker.

Automationsnästets experter svarar på frågor om flexibel automation.

Denna gång deltar: Ingemar Reyier, projektledare industri på Robotdalen, Ove Leichsenring, ordförande Swira, Swedish Industrial Robot Association, samt Johan Hogsved, medgrundare och operativ chef, Rebl Industries.

1. Vad är flexibel automation för dig och hur skiljer den sig från annan automation?

Ingemar Reyier: Flexibel Automation är dels att fokusera på att minimera omställningstiderna mellan olika produkter i cellen och även tillåta en variantflora utan att manuellt behöva ställa om utrustningen. En flexibel automation ska också minimera anpassningen till nya produkter, det vill säga omprogrammering och konfigurering. I begreppet ryms också de senaste årens trend att kunna utnyttja utrustningen på olika fysiska platser i fabriken.

Ove Leichsenring: Flexibel automation innebär att anläggningen ska vara hållbar över tid, automationsanläggningen ska enkelt kunna ställas om för nya produkter och produktionsvolymer anpassat till marknadsefterfrågan. Motsatsen till flexibel automation är så kallad hård automation, det är ofta en specialbyggd maskin som är utformad för att utföra en specifik, mycket repetitiv uppgift och maskinen arbetar vanligtvis med mycket höga hastigheter. Hård automation är idealisk för höga volymer och få produktvarianter.

Johan Hogsved: Flexibel och smart automation, eller varför inte flexibla produktionssystem som man brukar prata om, handlar om att kunna möta en personifierad och varierad efterfrågan från sina kunder och samtidigt behålla ett optimalt resursutnyttjande och hög automationsgrad. Vi går alltså till ett mer aktivitetsbaserat synsätt likt det vi sett inom andra domäner, som HR, och trenden med krossfunktionella team, där utmaningen likt produktion är att skapa effektivitet i en nätverksbaserad och flexibel kontext.

2. Flexibel automation är en av de stora trenderna inom industrin just nu, vad är det för behov hos företagen som det möter?

Ingemar Reyier: Småserietillverkning hos både stora och små företag där utvecklingen går mot tillverkning vid beställning. Dessutom ger den mobila aspekten möjligheten att öka utnyttjandegraden av automationsutrustningen på olika fysiska platser i produktionen och på detta sätt lättare räkna hem investeringen.

Ove Leichsenring: Den stora trenden just nu är automatisering av småserieproduktion med många varianter. Detta är vardagen för många mindre och medelstora företag som ofta är legotillverkare. Det har tidigare varit svårt att automatisera denna typ av produktion på grund av ojämnt maskinutnyttjande och inlåsning av maskinerna med staket. Samarbetande robotar, ny sensorteknik, förenklad programmering och möjlighet att flytta robotar mellan olika maskiner medför att man numera lönsamt kan automatisera småserieproduktion.

Johan Hogsved: Flexibel automation är sättet att möta flera megatrender inom tillverkning – hur ska vi lönsamt möta kundernas krav på mer individuellt anpassade produkter och hantera att produktlivscykler blir allt kortare? Med flexibel automation kan vi också hantera nya delar av produktionen – som i dag inte är automatiserade. Genom att använda ny 3D vision-teknik och smartare, självlärande, programvara kan vi i dag automatisera processer som tidigare inte var lönsamma eller ens möjliga att automatisera.

3. Vilka råd vill du ge företag som vill veta mer om möjligheterna med flexibel automation?

Ingemar Reyier: Ta kontakt med en systemintegratör för offertförfrågan, eller om du är ett mindre företag finns möjligheter att ta del av satsningar som till exempel Robotlyftet som är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, och har som syfte att just främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag.

Ove Leichsenring: Min rekommendation är att medverka i de nationella satsningar som görs för att främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Där målet är att öka företagens kunskaper om, användning av och investeringar i flexibla automationslösningar.

Johan Hogsved: Ta beslut och börja – med flexibel automation och ett mer konsumtionsbaserat synsätt med värdebaserade affärsmodeller och korta bindningstider har tröskeln för att testa automation och nya innovationer aldrig varit lägre.  Borta är stora investeringsbeslut där vi egentligen inom ett par dagar kan vara igång med ett flexibelt automationssystem. Det är inte längre en teknisk frågeställning, utan beslutet sitter i väggarna.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Mer om: Industri

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt