Databasen ger en högre växel

2013-02-26 08:32  

För tio år sedan var det bara de stora företagen som använde sig av ett PLM-system.– Men nu vill allt fler företag implementera systemet i sin verksamhet, säger Mats Fredriksson, affärsutvecklingschef på företaget PTC som levererar och konsulterar kring PLM.

PLM är ett system som håller reda på hur produkter, projekt och komponenter är kopplade till varandra inom ett företag. Man kan skriva ut produkters materiallista och göra kostnadsuppfattningar. Det går också att få reda på vilka komponenter som behövs till en viss produkt, och hur de sitter ihop.

– Ta en europeisk underleverantör av plastdetaljer. En tuff bransch där man pressas av större kunder. Man är kanske tvungen av kostnadsskäl att ha en del av produktionen i Kina. Då är det bra om medarbetarna, online, i ett system, kan samarbeta runt till exempel förändringar i konstruktionen av olika produkter. Alternativet är att handlingar skickas fram och tillbaka, säger Mats Fredriksson.

PTC, en av de stora leverantörerna av PLM tillsammans med bland andra Siemens och Dassault Systèmes, kan nu konstatera att allt fler branscher intresserar sig för systemet. Ett exempel på detta är cykeltillverkaren SRAM som i januari meddelade att de börjat använda relationsdatabasen. SRAM:s globala PLM-chef Michael Johnson sade då att ”För att utveckla vår cykeltillverkning använder vi PLM i hela vår produktion. Det hjälper oss att identifiera nya produktmöjligheter mycket snabbare.”

Mats Fredriksson berättar att PLM traditionellt har kopplats samman med företag med hög andel mekanikutveckling.

– Men vi verkar även inom branscher för elektronik och medicinsk utrustning. Även detaljhandeln blir alltmer intresserad. Ta Ikea. Varje säsong får de många nya produkter, från flera leverantörer. De har därmed ett stort behov av kontroll och optimering, säger han.

Systemet bör anpassas varje gång det ska börja användas. Huruvida ett företag är centraliserat eller decentraliserat är till exempel avgörande för hur det specifika PLM-systemet utformas.

Hur påverkas intresset för PLM av den rådande lågkonjunkturen?

– Vi påverkas eftersom expansionen blir långsammare. Strategiskt viktiga projekt är oförändrade men mer tekniskt inriktade projekt tenderar att bli senarelagda, säger Mats Fredriksson.

Ser du nya PLM-trender?

– Den europeiska marknaden har ett behov av PLM för att behålla konkurrenskraften. Programvarudelarna i industriproduktionen ökar också. En bil innehåller en miljon rader kod i sig. Det innebär en utmaning för PLM. Mjuk­varuutvecklingen går så snabbt att traditionellt PLM kan uppfattas som trögt. För att motverka det behövs optimerad funktionalitet från vår sida.

– Vi ser också att det blir alltmer fel att prata om PLM som bara en produkt man köper. En kund till oss köper en lösning för ett specifikt affärsproblem.

Den amerikanska cykeltillverkaren SRAM använder relations­databasen för att ha en övergripande kontroll på hela produktions­kedjan.

Har helhetsgrepp på processen

PLM står för Product Lifecycle Management.

Är i grunden en relationsdatabas, som håller reda på hur till exempel produkter, projekt och komponenter är kopplade till varandra inom ett företag över en livscykel.

Medarbetare kan därmed samarbeta runt utveckling och förändring av en produkt, hantera materiallistor, göra enklare kostnadsuppfattningar och spåra vilka produkter som har en viss komponent.

Systemet omfattar också lagring av alla dokument.

Den globala omsättningen av PLM växte med 15 procent, till 30 miljarder kronor, mellan 2010 och 2011.

Stora leverantörer av PLM är bland andra PTC, Siemens och Dassault Systèmes.

Stefan Nordberg

Mer om: PLM Automation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt