Dagsverke: 5 000 000 välsorterade brev

2009-03-03 23:00  

De svenska postterminalerna har utrustats med nya supermaskiner. De klarar en stor del av den sortering som tidigare bara har kunnat göras av människor. Och gör det tio gånger snabbare.

Med jämna mellanrum ljuder en varningssignal. Men det är inte brand eller stopp i maskineriet. Det är en upplysning om att Årstaterminalens supermaskiner är i full gång med postsorteringen.

Ny Teknik inspekterar terminalen en förmiddag, och har tyvärr missat den värsta ruschen. Den gigantiska maskinparken är folktom och verkar ha siesta. Längst in i lokalen hör vi de automatiserade supersorterarna, bfm som de kallas på fackspråk. Det är i dem som brev kan finsorteras efter gatuadresser.

-?Små brev har sorterats maskinellt i 25 år, och stora brev i 15. Men maskinsortering har tidigare aldrig varit noggrannare än efter postnummer, säger Peter Brännström, som är produktionschef på Posten.

Det var brevbäraren själv som skötte slutsorteringen av all post med samma postnummer, i facken på brevbäringskontoret. Men nu när Sveriges största terminal har fått sina supermaskiner, sker sorteringen av de 5? miljoner försändelserna som passerar Årsta varje dag nästan helt automatiskt.

För att göra en så detaljerad maskinsortering möjlig krävdes helt ny teknik. Posten skapade sin egen databas, ett adressregister över hela Sveriges befolkning och alla företag, och lät sorteringsmaskinerna få direktkontakt med adressregistret.

Maskinerna i Årsta kan läsa all information som står på kuvertet. Namn, gatuadress - rubbet. De stämplar sedan på en orange streckkod som blir brevets id-handling. I det gamla systemet, innehöll "apelsinkoden" bara postnumret, men nu innehåller den allt.

För att breven ska hamna i den ordning som brevbäraren har beställt, körs systemet igenom tre gånger. Och vid varje nystart ljuder ringsignalen. Men varför tre gånger? Jo det är som i en patiens. För att sorteringen ska bli rätt, krävs det att breven körs igenom minst tre gånger.

Men postarbetarna är inte helt arbetslösa. Först och främst måste någon lasta in breven i sorteringsmaskinerna, och plocka rätt på de kuvert som fastnar. Och om maskinen inte kan tyda adressen, är det precis som tidigare mänskliga ögon som får i uppgift att läsa de knaggliga bokstäverna.

Terminalen i Årsta Sveriges största

* 75 ton post flygs varje natt mellan de svenska brevterminalerna. Men det är bara 10-15 procent av alla försändelser. Den största mängden post, 800-1?500 ton per dygn, transporteras med natt-tåg. Det motsvarar 20 miljoner försändelser.

* För att avlasta sorteringen har nya maskinparker installerats i terminalerna. Projektet började 2006

i Malmö och har nu nått sin slutfas i Stockholm.

* Årstaterminalen har 24?000 kvadratmeter golvyta, 33 sorteringsmaskiner och sorterar 5 miljoner brev varje dag. Terminalen i Årsta Sveriges största

Emelie Ahlstrand

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt