Bli flexibel med agil utveckling

2013-12-04 15:30  

Många aktörer inom mjuk- varuindustrin jobbar med agil utveckling. Arbetsmetoden ger stora fördelar under produktutvecklingen. Vinsterna är bland annat flexibilitet och en tät kundkontakt.

Vattenfallsmodellen kallas en traditionell metod att arbeta inom ett företag. Det kan innebära att man bestämmer sig för att tillverka en ny produkt. Därefter genomförs ett antal faser innan produkten lanseras för kunderna. Det kan liknas vid ett vattenfall då framstegen ses som ett flöde, nedåt genom olika faser.

Det är en metod som utsätts för en hel del kritik.

– Den stödjer inte framtagning av nya produkter på en snabb och rörlig global marknad som oftast kräver snabba ändringar. Den segmenterar ett stuprörstänkande där olika avdelningar i ett företag enbart tar ansvar för sin lilla del av processen och inte ser till helheten. Det leder ofta till att man levererar fel produkt som inte motsvarar kundernas behov, berättar Dulce Goncalves, konsult på Combitech och expert på agil utveckling.

Det är just agil utveckling som Dulce Goncalves förespråkar som alternativ arbetsmetod. Det handlar här om att dela upp produktutvecklingen i kortare cykler för att kunna dellevereras, samt tas i bruk innan det är helt färdigt. Detta möjliggör snabb feedback och man hinner korrigera i tid, innan för mycket pengar har spenderats.

– Det handlar också om att riva väggarna inom ett företag och i stället samarbeta mellan de olika avdelningarna i små, tvärfunktionella och självständiga team, säger Dulce Goncalves och fortsätter:

– Det gör arbetet mer flexibelt. Genom att ha täta kundkontakter kan man lättare justera eventuella fel, innan produkten lanseras. Det ändrar också kontrakten som skrivs med kunderna, eftersom det blir svårare att veta från start hur en produkt kommer att se ut.

Ett företag som använt metoden länge i Sverige är Siemens.

– Vi började så smått med detta 2005. Det tog något år, sedan var alla våra projekt inom den verksamhet jag håller på med involverade i agilt tänkande, säger Bengt Fredriksson, produktanalytiker inom programvaruproduktion för patientjournaler på Siemens.

Medarbetarna delas här in i olika team på åtta till tio personer. De jobbar i tidsperioder på i genomsnitt en månad. Därefter har de avstämningsmöten med kunden, och med de andra teamen. Dessutom har varje team dagliga avstämningsmöten, där var och en får berätta vad de gjort, och vad de kommer att göra under dagen.

– Sammantaget gör detta att vi snabbare kan få feedback. Om något har gått snett har vi som mest förlorat en månads arbete, säger Bengt Fredriksson.

Numera har företaget dessutom finjusterat arbetsmetoden med ett specifikt system: Kanban. Det innebär bland annat att man visualiserar ett arbetsflöde så att teammedlemmarna, på en kontrollpanel, kan se hur långt alla andra i teamet har kommit.

Bengt Fredriksson tycker att agil utveckling är ett mycket bättre sätt att arbeta, jämfört med den gamla vattenfallsmodellen. Det var dock lite problem i början.

– För att agil utveckling ska fungera krävs det att alla är med på tåget. Men det var svårt för en del i början. Det var personer som ville ha bra koll på slutmålet, för med agil utveckling har man koll på det man jobbar med i varje team, mer koll på delmålen men kanske mindre överblick över slutmålet, säger Bengt Fredriksson.

Dulce Goncalves på Combitech menar att det finns flera saker att tänka på som företag innan man går över till en agil utveckling.

– Det är viktigt att vd:n och cheferna är med på noterna. Det agila arbetssättet kräver en förändring i sättet att tänka av alla inblandade i nyproduktutveckling. Det måste också finnas en strategi där man vet vad man vill få ut för effekter av att implementera ett agilt arbetssätt, säger hon och fortsätter:

– Omgörningen tar minst två år oavsett bolagets storlek.

Hittills har agil utveckling mest använts inom mjukvaruindustrin, men även hårdvaruindustrin visar ett allt större intresse. Det fullständiga agila bolaget river samtliga murar inom bolaget. Hela flödet, från forskning och utveckling till marknad och säljavdelningarna, omfattas då av metoden.

– Egentligen är inte metoden så olik lean, som ju är mer etablerad i hårdvaruindustrin. Det handlar om ett förhållningssätt samt att förstå vad som skapar värde ut till kund och marknad. Och metoden fungerar lika bra vare sig man producerar tjänster eller produkter, säger Dulce Goncalves.

Arbeta i nära samarbete med kunden

Ett samlingsnamn för ett antal flexibla arbetsmetoder.

En grundtanke är att som tillverkande företag arbeta i nära samarbete med kunden, genom till exempel regelbundna möten under en utvecklingsfas.

Medarbetare med olika expertkunskaper, från olika avdelningar, delas in i mindre team. Dessa jobbar i kortare perioder innan utvärdering med kunden och de andra teamen äger rum.

Exempel på agila system är Scrum, FDD och Canvas.

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt