Hållbar industri

Volvo satsar på robotiserad sophämtare

Målet med samarbetsprojektet, som bland andra Volvo är med i, är en robot som rör sig fritt och själv hittar fram till soptunnorna. Illustration: Adrian Wirén, Mälardalens Högskola
Målet med samarbetsprojektet, som bland andra Volvo är med i, är en robot som rör sig fritt och själv hittar fram till soptunnorna. Illustration: Adrian Wirén, Mälardalens Högskola

Framtidens sopbil ska ha en robotkompis som hjälper föraren med tunga lyft. Dessutom ska den vara så tyst att den inte väcker dig om du har sovmorgon.

Publicerad

Ingen har väl glömt sopsamlarroboten Wall-E från filmen med samma namn. Snart kan hen, eller i alla fall en liknande maskin, vara verklighet. Det är Volvokoncernen som tillsammans med tre universitet och det västsvenska avfallsbolaget Renova i ett gemensamt projekt ska ta fram en robot som samlar in soporna som ska slängas i sopbilen.

Projektet är en del av Volvokoncernens samarbete med 12 universitet runt om i världen som syftar till att skapa kontakter mellan universiteten och Volvo samtidigt som ny teknik plockas fram. I det aktuella soprobotprojektet ingår Chalmers som ska stå för utvecklingen av robotens styrsystem, Mälardalens Högskola som ska bygga roboten och Penn State University som ska titta på hur roboten ska kunna kommunicera med sopbilen och föraren. Tanken är att det är studenter från de olika universiteten som ska ta fram en fungerande prototyp som en del av sin utbildning. Men någon kommersiell produkt ser inte Volvo framför sig.

- Ingen av oss är intresserad av att utveckla en sophämtningsrobot. Men det är ett väldigt konkret exempel att arbeta med, säger Per-Martin Johansson som är kommunikatör på Volvokoncernen.

Volvos intresse i projektet ligger i stället i att få mer kunskap kring hur företagets lastbilar ska kunna kommunicera med olika maskiner i framtiden.

- Våra fordon kommer att behöva kommunicera med robotar framöver. Soprobotar är en variant och en annan är robotar på lager som tar hand om att lasta eller lossa lastbilen. Vi behöver fundera på hur kommunikationen ska ske. Är det till exempel roboten som ska tala om för lastbilen när den ska stanna eller lastbilen som ska kalla på roboten, säger Per-Martin Johansson.

Hur den färdiga roboten ska se ut är ännu inte klart. I de konceptbilder som Volvo skickat ut är robotarna människolika med huvud och armar men med hjul i stället för ben. Men Per-Martin Johansson tror att den färdiga roboten kommer att vara mer maskinlik.

- Men projektet tittar på olika varianter, säger han.

Klart är i alla fall att målet är en robot som rör sig fritt och själv hittar fram till soptunnorna. Dessutom ska den göra det tyst utan att störa dem som bor i husen där soporna samlas in. Går allt som det ska så ska en robot som arbetar tillsammans med en av Renovas sopbilar innan sommaren.

Gilla Ny Teknik på Facebook