Hållbar industri

Uppsala billigare än Indien

Kemwell har tagit över 'Syringe Center', den fabrik i Uppsala som aldrig togs i bruk av gamla ägaren Pfizer. Nu ska sverige-vdn Agneta Bergvall fylla fabriken med produktion. Foto: Mikael Wallerstedt
Kemwell har tagit över "Syringe Center", den fabrik i Uppsala som aldrig togs i bruk av gamla ägaren Pfizer. Nu ska sverige-vdn Agneta Bergvall fylla fabriken med produktion. Foto: Mikael Wallerstedt
Agneta Bergvall Foto: Mikael Wallerstedt
Agneta Bergvall Foto: Mikael Wallerstedt

Den indiska läkemedelstillverkaren Kemwell expanderar i Uppsala, med en ny fabrik som fördubblar tillverkningskapaciteten. Ny Teknik har talat med Agneta Bergvall, vd för det svenska bolaget, för att få veta hur Sverige kan ta hem produktion i konkurrens med ett lågkostnadsland som Indien.

Publicerad

<p>År 2006 tog den indiska kontraktstillverkaren Kemwell över Pfizers fabrik i Uppsala. Då tog många det för givet att produktionen av det antiinflammatoriska medlet Salazopyrin snart skulle försvinna ut ur landet.</p> <p>- När flyttar ni till Indien? var en vanlig fråga, säger Agneta Bergvall, vd för Kemwell i Sverige. </p> <p>Den frågan får hon inte längre. Under försommaren meddelade företaget att de tar över ytterligare en fabrik i Uppsala. En avancerad produktionsanläggning som godkänts för läkemedel men aldrig tagits i bruk av byggaren. I ett enda slag fördubblades produktionsytan från 16 000 kvadratmeter till närmare 31 000. </p> <p>- Nu kan vi tillverka långt mer än de 800 miljoner tabletter per år som redan i dag lämnar fabriken. Men det kanske inte blir fler stora volymer, snarare många mindre och kortare serier.</p> <p>Ännu så länge är lokalen tom. Nu ska den fyllas med maskiner. En första, ännu så länge hemlig, svensk kund är redan knuten till företaget. Långt gångna diskussioner förs med andra läkemedelsbolag. </p>

<p>Hur gör man för att få läkemedelsbolag att lägga produktionen i Sverige och inte i ett låglöneland?</p> <p>- Långt driven automation är ett av våra konkurrensvapen. Vi i Sverige är jätteduktiga på det, vi har ju varit tvungna att automatisera för att kunna konkurrera med låglöneländer, säger Agneta Bergvall.</p> <p>- Hos oss räcker det med två personer för att köra en förpackningslina. I Indien krävs fem till tio gånger fler personer för att göra motsvarande jobb.</p>

<p>Hur mycket betyder närheten till marknaden?</p> <p>- Det är en stor fördel, inte minst när ett läkemedel är nytt och samarbetet är intensivare. Närheten, språket och kulturen är definitivt starka konkurrensmedel.</p>

<p> Spelar miljöfrågorna och miljötekniken in?</p> <p>- Miljön kommer allt mer i fokus. Vi kan dra nytta av att transporten till mottagarlandet ofta blir kortare. Dessutom har vi en reningsanläggning som gör att allt vatten som lämnar vår produktionsanläggning är 100 procent fritt från den aktiva substansen.</p> <p>Det senare är en viktig miljöaspekt, inte minst sedan den svenska forskare Joakim Larsson vid Göteborgs universitet för ett år sedan visade att stora mängder läkemedelsrester i vattnet från fabrikerna förstör miljön i låglöneländer (NyT 2010:5 - se artikeln i högerspalt). Och även ökar risken för antibiotikaresistenta stammar, som kan spridas över världen.</p>

 <p>Vilka fler konkurrensfördelar har vi i Sverige?</p> <p>- Att vi har en infrastruktur som verkligen fungerar. Vi har god tillgång till vatten, det kommer ström när vi slår på strömbrytaren och vi har en god relation till arbetskraften.</p>

<p>Betyder det något i sådana här sammanhang att Sverige är ett EU-land? </p> <p>- Ja, alla läkemedel som ska säljas inom EU, men som har tillverkats i länder utanför, måste vara analyserade och frisläppta i ett EU-land. Det gör vi redan i dag åt Kemwell.</p>

<p>När kommer den nya fabriken att tas i drift?</p> <p>- Vi räknar med att produktionen ska rulla i slutet av nästa år, eller i början av år 2012.</p>

<p>Fabriken byggdes av Pfizer för att tillverka engångssprutor. Innebär det att ni kommer att satsa på tillverkning av biologiska läkemedel som måste injiceras?</p> <p>- Vi vill i alla fall inte stänga den dörren helt, men just nu tänker vi inte producera biologiskt framställda eller sterila läkemedel i vår nya anläggning. </p> <p>Kommer ni att anställa fler personer?</p> <p>- Inom fem år blir det kanske 20 till 50 personer. Man får inte glömma att vi jobbar med att säkra de arbetstillfällen vi har.</p>

<p> Till sist, finns det någon oskriven regel när det gäller att ta hem affärer?</p> <p>- Grunden till alla affärer är relationer, inte pengar som många tror.</p>

Agneta Bergvall

Född: 1954.
Utbildning: Fyraårigt tekniskt gymnasium (analytisk kemi) samt universitetsstudier i statistik och företagsekonomi.
Arbetat vid: Pharmacia och biosensorföretaget Biacore.
Tidigare arbetsuppgifter: forskningsingenjör, programvaruutvecklare, produktionschef, marknadsanalytiker, affärsutvecklare samt marknadsförare.
Nu: Vd och styrelseledamot i den indiska kontraktstillverkaren Kemwells företag i Sverige. Styrelseordförande i GSP Produktion samt styrelseledamot i konsultbolaget Statisticon.

 

Kemwell i Sverige Ort: Uppsala.
Startår: 2006.
Verksamhet: Tillverkar läkemedel åt läkemedelsbolag och utför tjänster som stabilitetsstudier och andra kvalitetsrelaterade tjänster. Analyserar och godkänner läkemedel som tillverkats i länder utanför EU innan de släpps ut på den europeiska marknaden.
Nyckelprodukt: Salazopyrin, läkemedel mot inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös colit och Crohns sjukdom samt ledgångsreumatism.
Antal anställda: 175.
Ägare: Det indiska företaget Kemwell (85 procent), PerÅke Oldentoft (15 procent).
 

Kemwell i Indien
Ort: Huvudkontor i Bangalore.
Grundat: 1980.
Verksamhet: Tillverkar läkemedel åt fem av världens tio största läkemedelsbolag: Glaxo Smith Kline, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer samt Astrazeneca.
Antal anställda: 800.