Hållbar industri

Sågen löste den omöjliga transporten

Natten mot den 27 oktober kördes skrubbern på två lastbilar från Västhamnen i Helsingborg till Filborna, en sträcka på cirka åtta kilometer. Foto: Timo Julku
Natten mot den 27 oktober kördes skrubbern på två lastbilar från Västhamnen i Helsingborg till Filborna, en sträcka på cirka åtta kilometer. Foto: Timo Julku
Den hopfogade skrubbern lyfts på plats.
Den hopfogade skrubbern lyfts på plats.

När Öresundskraft skulle frakta sin nya rökgasskrubber från hamnen i Helsingborg till det nya kraftvärmeverket mötte man problem – med antingen vikt eller höjd.

Publicerad

I Helsingborg bygger Öre­sundskraft ett sopeldat kraftvärmeverk, Filbornaverket, som ska tas i drift i januari 2013. För att klara miljökraven ska rökgaserna renas både med torrfilter och i en våtskrubber. Investeringskostnaden för det nya verket är beräknad till 1,85 miljarder kronor.

Skrubbern, som levererats av Götaverken miljö, är byggd i Jakobstad i Finland. Därifrån fraktades den med båt till Västhamnen i Helsingborg. Planen var att sedan köra den till kraftverksbygget längs motorvägarna runt staden.

Men med en diameter på sex meter var lasten så hög, att man i så fall skulle tvingas ta ner högspänningsledningar. Alternativet var att frakta den genom innerstaden. Men då var lasten för tung för att köras på viadukten över järnvägen.

Lösningen blev att skära itu skrubbern, som är gjord av glasfiberarmerad plast och dela upp frakten. Natten mot den 27 oktober gick frakten från hamnen till byggplatsen, en sträcka på drygt åtta kilometer.

Två ekipage i extrem tungviktsklass smög sig fram längs gatorna och efter två timmar var transporten framme vid Filbornaverket.

Tidigt på morgonen den 1 november kunde skrubbern lyftas på plats.

Skrubbern

Längd: 30 meter.
Diameter: 6 meter.
Vikt : 45 ton.
Kördes på : Två bilar, med en totalvikt på 48 respektive 63 ton.
Transportör: Danska Give Svaergods.
Planering: Europa Trafikservice.

Så ska röken renas

Rökgaserna går först genom ett torrfilter och går vidare in i våtskrubbern. Den tar emot de 140 grader heta gaserna och renar dem från bland annat ammoniak, klorider, tungmetaller och svaveldioxid.

Dessutom kondenseras vattenånga i skrubbern varvid värmen växlas över till en absorptions­värmepump.

De renade och kylda gaserna har en temperatur på 30 grader.