Fordon

Kamp om ordern på 113 stridsfordon

Kampen om vem som ska få leverera 113 stridsfordon till det svenska försvaret pågår just nu i Förvaltningsrätten. Kombattanterna schweiziska Mowag (som vill ha 2,5 -miljardersordern själv) och FMV (som vill ge ordern till finska Patria) har hittills lämnat tre inlagor till domstolen.

Publicerad

(Uppdaterad) Stridsfordonsköpet håller på att bli en surdeg för FMV: 2009 genomfördes samma upphandling, med fem konkurrerande företag: Hägglunds, finska Patria, tyska Artec, franska Nexter och schweiziska Mowag.
FMV utropade Patria till vinnare, och Hägglunds överklagade och fick rätt. FMV tvingades starta om hela processen.
Den här gången deltog samma fem företag, med i stort sett samma fem fordon. Men nu diskades tre av de tävlande för att de inte uppfyllde alla skall-kraven.
Än en gång utropades Patria till vinnare. Den här gången överklagade Mowag. Upphandlingen stoppades medan Förvaltningsrätten funderar på vem som har rätt.
Striden står kring de tre skall-krav som ledde till att Mowag diskades ur upphandlingen: toppfart, genomsnittlig hastighet och förmåga att bogsera ett fordon med samma vikt.
Mowag menar att diskningen var felaktig. Deras fordon, Piranha 3,  klarar alla skall-kraven. FMV har varit otydligt i sina krav, och sedan vantolkat Mowags försök till preciseringar. FMVs krav är så dåligt formulerade att de inte går att verifiera. Bland annat kräver man att fordonet ska kunna hålla en snitthastighet över 85 km/h på ”väg”, utan att tala om vad det är för väg.
På en punkt medger Mowag att man gjort ett skrivfel: topphastigheten har felaktigt fått en för låg angivelse. Men det borde FMV ha förstått, menar man.
Mowag har nu skickat in omfattande bevis för att Piranha 3 verkligen klarar bland annat den topphastighet som krävs. Dessutom har man begärt att få se vad de andra företagen har svarat.
FMV å sin sida är helt oförstående till Mowags anspråk. Där Mowag anser att man försökt precisera skall-krav menar FMV att Mowag villkorat kravuppfyllelsen, och det är inte tillåtet.
På den punkt där Mowag sägers sig ha skrivit fel noterar FMV att företaget i alla fall inte begärt att få rätta det. Och oavsett hur det är i verkligheten är upphandlingens regler sådana att det är det som står i anbudet som gäller.
Närmast ska FMV svara på Mowags andra inlaga, sedan avgör Förvaltningsrätten om det behövs ytterligare skriftväxling.